Mestská akupunktúra: Je priestor pred sochou barlolámača dostatočne reprezentatívny?

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Bronzová socha muža lámajúceho barlu sa stala svetoznámym symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov. Na priečelí Kolonádového mosta stojí od roku 1933 a je bezpochyby najviac fotografovaným objektom kúpeľného mesta. Priestor pred ňou však dodnes vykazuje výrazné nedostatky.

Pri pokuse o odfotografovanie celej sochy barlolámača musíme kvôli záberu zísť z chodníka a cúvať meter až dva do najbližšieho kríka. Okrem iného, prerastené kríky výrazne opticky zužujú tento priestor a po večeroch nahrádzajú funkciu verejných toaliet. Kríky tiež čiastočne zabraňujú vo výhľade na nedávno zreštaurovanú Kaplnku Božského srdca Ježišovho i Kolonádový most.

Pred sochou barlolámača sa tiež denne stretávajú skupiny turistov, cyklistov, rodín a kamarátov. Už pri menšej skupine však dochádza k čiastočnému blokovaniu hlavných peších ťahov a väčšia skupina dokáže tento priestor zablokovať úplne. V súčasnosti sa v blízkosti sochy nachádza pomerne nedôstojné lavičkové sedenie.

Na druhej strane, potenciál pre zhromažďovanie sa v tomto bode je vysoký a treba ho podporovať. Stačilo by priestor rozšíriť. Odstránením zelene a rozšírením plochy vzniká stabilný zhromažďovací priestor dosť veľký aj na akýkoľvek mestský mobiliár s výhľadom na sochu barlolámača. Toto riešenie v kombinácií s výberom správneho osvetlenia a spevnených plôch by dokázalo výrazne zlepšiť celkovú kvalitu priestoru. Osobitným problémom riešeného územia sú státia pre bicykle, ktoré by v ideálnom prípade mali byť riešené v blízkosti lekárne Dr. Max.

V tesnej blízkosti sa nachádza nedávno zreštaurovaná kúpeľná kaplnka, v ktorej pravidelne prebiehajú svadby. Vnímaným nedostatkom tejto eklektickej sakrálnej stavby je prístup. Kedysi existovali tri prístupové cesty, no dnes je len jedna, a to z boku. Tento významný priestor si zaslúži vstup, ktorý umožňuje návštevníkom prichádzať ku kaplnke priamo a byť tak v kontakte s hlavnou ulicou. Pridaním niekoľkých schodov a spevnenej plochy by tak aj Kaplnka Božského srdca Ježišovho získala zaslúžený rešpekt.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany