EPAS: Gymnázium navštívil europoslanec, študenti pripravujú aj ďalšie diskusie

Gymnázium Pierra de Coubertina sa zapojilo do projektu EPAS, šíriaceho povedomie a myšlienky Európskej únie medzi študentmi stredných škôl. Tím ambasádorov vedených Dr. Petrom Rusnákom pripravuje početné aktivity zahŕňajúce napríklad interaktívne debaty.

Vo štvrtok 25. mája bude v starej telocvični gymnázia pokračovať séria prednášok, nadväzujúca na besedu s europoslancom Ivanom Štefancom. Pozvanie tento raz prijala Barbora Šišková s témou: „Kde sú hranice nemožného“, pripojí sa k nej Zuzana Šeligová (Údel psychológa dnes). Ženskú dvojicu vystrieda Jakub Tomiš (Jakuba mládenca – príhody a skúsenosti), a pokračovať bude Táňa Sedláková (Radosť alebo 8 hodín a padla). Program zakončí Silvia Jamrichová a s prednáškou o Participatívnej demokracii a aktívnom občianstve.

Debaty ponúknu študentom možnosť pýtať sa na aktuálnu situáciu vo svete. A čo sa dozvedeli z štartovacej akcie projektu?

Dňa 21. apríla 2017 poctil Gymnázium Pierra de Coubertina návštevou europoslanec a člen Európskej ľudovej strany, Ivan Štefanec, ktorého v rámci projektu EPAS, ako aj a v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou zastúpenou absolventom Filipom Stančíkom, pozval na školu prednášať a diskutovať učiteľ Dr. Peter Rusnák.

Počas diskusie ohľadom šírenia informácií v geopriestore Európskej únie študenti kládli otázky ohľadom aktuálnych problémov a rozpoložení únie. Neskôr Ivan Štefanec prijal žiadosť k novinárskemu rozhovoru od Márie Juríkovej, ktorá vám prinášame.

Akým dojmom na vás zapôsobili gymnazisti? Dostali ste už otázky, ktoré vás zaskočili?
Milo ma prekvapila živá diskusia, počas ktorej študenti pokladali starostlivo vyberané a adekvátne otázky na aktuálne témy, ktoré sa, samozrejme, na jednotlivých školách postupne opakujú, vyskytnú sa však aj originálne a šibalské novinky. Našťastie, nemal som možnosť čeliť myšlienkovo negatívnym pohnútkam, nedávno ma však zaskočili vrbovskí gymnazisti pýtajúci sa na vydieranie,“ pousmeje sa, „dúfam, že len v rámci zvedavosti.

Prečo mladí inklinujú k extrémizmu? Je možné zvrátiť tvrdohlavú myseľ?
Extrémizmus sa stáva v závažným problémom, ako ste spomenuli, mladí vidia rýchle a efektívne riešenie problémov mnohokrát v násilí. Naisto by sa nemali myšlienky ignorovať, práve naopak, konfrontovať. Je potrebné študentov usmerňovať, informovať o závažnosti. Treba sa pýtať! Čo spravili extrémisti pre štát? Je potrebné násilie? Čo z toho všetkého plynie? Aké to bude mať následky? Na druhú stranu, podľa štatistík zisťujeme, že protieurópske a amorálne slová strácajú na sile, situácia sa vylepšuje.

Zmenilo sa teda politicko-kultúrne chápanie na Slovensku?
Samozrejme! Živou, výraznou ukážkou je protikorupčný pochod, participácia v projektoch EÚ, záujem o amnestie…

Čo mohlo vyvolať záujem? Nastala revolúcia v myslení?
Uvedomelí študenti predsa zaúradovali počas nežnej revolúcie. Každého to skôr či neskôr čaká prekročením 18. roku života a prvou účasťou na voľbách. Síce práve prvovoliči uprednostňujú extrémistické pohnútky, veríme v postupnú osvetu schopnú zvrátiť podobné nutkanie už v zárodkoch.

Ako môže porozumenie problematiky ovplyvniť nátlak hoaxov, dezinformácii?
Práve problém nesúrodého systému výmeny informácií a poznatkov medzi krajinami vo formácii množstva rozličných pravidiel dokáže narušiť kontrolu hoaxov, hoc máme úrady kontrolujúce ich pohyb a vznik. Na rozdiel od USA, ktoré zaviedlo súhrnné pravidlo pre členské štáty, EÚ týchto pravidiel má 28. Tajné služby toho ktorého štátu spolu nekomunikujú, spolupráca nie je efektívna.

Aký postoj nadobúdate voči odchodu Británie z EÚ? Vyriekla únia svoje definitívne stanovisko ohľadom Turecka? Ako na nás pôsobia migranti? Prihliadnuc na demografickú krivku, za posledné roky výrazne klesajúcu, dokážu migranti tento problém napraviť? Nezaniká rozdiel medzi Trumpovým múrom a stavaním plotom na hraniciach?
Británia svojim odchodom nikomu nepomôže. Netušíme, aké podmienky common marketu navrhne, oslabí, sťaží fungovanie ekonomiky únie i tú svoju. Turecká neeurópska politika si sama zatvorila bránu do Európy, o tom niet pochýb. Ako som spomenul, násilie plodí len ďalšie násilie. A migranti? Musíme rozlišovať ziskový útek snažiaci sa ťažiť z nepokojov a ľudí v núdzi unikajúci z ruín domoviny, ktorých privítame s otvorenou náručou, tí sú schopní zvrátiť vymieranie Európy. Rozdiel medzi Trumpovým nenávistným a bezdôvodným plánom a našimi hranicami ostáva. My sa snažíme regulovať tok prichádzajúcich, nemôžeme prijať všetkých, aj keď sa o to pokúšame, nemáme v úmysle niekoho ukrátiť, len kladieme dôraz na zachovanie hraníc.

A čo iné usporiadania? Má V4 náležitú moc v parlamente?
V4 je veľkým hráčom, stráca však na dychu vďaka poľskému a hlavne maďarskému prešľapu týkajúci sa totálneho zničenia univerzity. Neslýchaná chyba.

Načali ste tézu univerzít, medzi tuzemskými a zahraničnými je badateľný rozdiel. Je to dôvod odlivu mozgov?
Zahraničie láka spoznávaním rozličnosti kultúr, stáva sa ozvenou zvedavosti. Domáce univerzity by nemali byť zavrhnuté, ale podporené, pedagógovia sú v dobe informačného presýtenia dôležitý, zohrávajú rozhodujúcu úlohu sprostredkovateľa rozlíšenia právd a neprávd, dotvárajú názory a formujú osobnosti. Spoza hraníc treba priniesť nielen zážitky ale aj skúsenosti výučby.

Posledná otázka na záver. Vaše rady gymnazistom?
Jediná dobrá rada: Pýtajte sa.

Gymnázium Pierra de Coubertina pohostí ďalších významných hostí 6.6. 2017 na kľúčovom stretnutí participantov EPAS, z ktorého, prirodzene, tiež prinesieme správy.

Autorka textu: Mária Juríková, Gymnázium Pierra de Coubertina, II.D
Autor fotografií: Roman Ondrejka