05.12.2016 # 19:21 # 19:21

Futbal: S malým kádrom bojujú o prvé miesto v lige

Inzercia

Prinášame vám hodnotenie jesennej časti PFK Piešťany mladšieho dorastu trénerom Petrom Vrábelom.

Postavenie v tabuľke: 2. miesto 13 10-1-2 42:13 31 b. ( štatisticky najlepšia obrana súťaže – 13 obdržaných gólov, tretí najlepší útok – 42 strelených gólov )

Najlepší strelec: Filip Korec – 9 gólov ( na 42 góloch sa podieľalo 13 hráčov )
Najvýraznejšie pokroky: u väčšiny hráčov je viditeľný pokrok a napredovanie po technicko- taktickej stránke, ale aj vo fyzickej pripravenosti a niektorí sú už dnes schopní byť platnými hráčmi v kategórii U19. V kabíne nie je výrazný líder, hráči však vytvorili veľmi dobrý kolektív, navzájom sa rešpektujú a podporujú, čo sa pozitívne prejavuje aj v tréningovom procese a zápasoch.

Tímový prejav: Naša hra je založená na troch základných atribútoch: 1. ovládanie lopty (individuálna technika), 2. využívanie krídelných priestorov v ofenzíve, 3. bojovnosť a zodpovednosť. Herný prejav a výkony mužstva boli však počas sezóny nevyrovnané. Po slabšom úvode sezóny prišla séria veľmi dobrých výkonov, no v závere jesennej časti neboli opäť výkony niektorých jednotlivcov, a tým aj celého mužstva, na požadovanej úrovni. Za hlavný dôvod tejto skutočnosti považujem slabé konkurenčné prostredie v mužstve.

Silné a slabé stránky mužstva: Medzi silné stránky mužstva patrí to, že tvoria dobrý kolektív tvorený inteligentnými a talentovanými hráčmi, ktorí chápu, že futbal je kolektívna hra a pre úspech je potrebné prejaviť zodpovednosť a rešpekt voči spoluhráčom, trénerom a klubu. Väčšina hráčov mala počas sezóny dobrú tréningovú dochádzku, sú ochotní na sebe pracovať, aj keď sú jednotlivci u ktorých bola účasť na tréningoch slabšia. Slabou stránkou bolo najmä kolísavosť výkonov počas sezóny a v niektorých zápasoch neschopnosť udržať si koncentráciu na hru 80, resp. 40 minút.
Ciele do konca sezóny: Udržať pozitívnu atmosféru v kabíne, pripravovať hráčov na prechod do kategórie U-19 a postupne zapojiť do tréningového procesu, ale aj zápasov niektorých hráčov U-15.

Vlastné: Hráčsky káder U-17 tvorí reálne 13 hráčov a 2 brankári. Pri absenciách hráčov v priebehu sezóny ( choroba, zranenia, škola…) sa do tréningového procesu zapájalo v priemere 10, niekedy i menej hráčov, čo z dlhodobého hľadiska má a bude mať negatívny dopad na hru mužstva. Niektorí hráči boli na základe výkonnosti preradení do kádra U-19 ( Janotík, Rusnák, J. Štefanka, Horil, Valovič…), avšak je potrebné, aby sme aj pri presunoch hráčov medzi vekovými kategóriami mysleli nielen na čiastkový úspech, ale aj na zachovanie patričného počtu, hráčskej kvality a víťaznej mentality v mužstve U-17 s ohľadom na deklarovaný postup do vyššej súťaže v nasledujúcom roku.

Autor: MB/TK PFK

X