Blog Juraja Machoviča: Byť ekologickejší

Skratka eko je vytvorená zo slova ekológia, eko je z gréckeho oikos, znamená dom a logos znamená veda. Naša Zem je náš dom. Je tu pre nás, bez nej sme stratení a bez nej neprežijeme. Matka Zem je sebestačná, my nie. Žijeme inak ako kedysi, ako žili naši praotcovia a pramatky, pracovať na poli a chovať dobytok.

V dnešnej modernej dobe plnej techniky a sociálnych sietí sa mi akosi vytráca na ľuďoch spojenie s prírodou, byť s ňou v súlade, ráno i večer. Cez všetky štyri ročné obdobia, jar, leto, jeseň, zimu. So Slnkom vstávať i zaspávať.

Poznám to, už len z rozprávania starej mamy. I keď stále nám zostala rola, na ktorej pestujeme ovocie a zeleninu, nie sme sebestační. O to predsa ide. Byť, čo najmenej závislí na hmote, byť sebestační.

Niektorí ľudia prešli aj na iný spôsob pestovania plodín. A to je protichodný smer k technizácii, ktorý sa volá permakultúra, čiže permanentné poľnohospodárstvo t.j. poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste donekonečna. Jej cieľom je harmonické spojenie krajiny a ľudí, poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne i nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Môžeme si zvoliť cestu. Prvou z nich je žiť harmonicky s prírodou alebo druhou pokračovať v technizácii, mechanizácii či robotizácii a naháňaním sa za peniazmi na úkor zdravia.

Je na nás, akú cestu si zvolíme. Doľava, doprava či hľadať zlatú strednú cestu. Indiánske príslovie hovorí: ,,Až, keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.”

Text: Juraj Machovič

Ilustr. obrázok / Photo by Noah Buscher on Unsplash