Piešťanský okruh: Mestské kultúrne stredisko Piešťany po roku opäť hľadá svoju budúcnosť

Mestské kultúrne stredisko je jednou z hlavných kultúrnych organizácii mesta, ktoré funguje nepretržite viac ako 50 rokov. Zastrešuje fungovanie kina Fontána, Hudobného pavilónu, Malej scény, Výstavnej siene v starej lekárni, galerijných priestorov v kultúrnospoločenskom centre Fontána a po novom aj galérie Mólo na Kolonádovom moste a prírodného kina.

V MsKS sa vystriedalo viacero riaditeľov s rôznou kultúrnou ponukou. K poslednej zmene došlo minulý rok, kedy bol po niekoľkých dekádach menovaný do funkcie nový riaditeľ Mgr. Art. Peter Sedláčik. Výber prebehol prvýkrát spolu s prezentáciou zámerov a verejným vypočutím, čo bolo dobrým krokom mesta k transparentnosti celého procesu. Z našej strany sa s preobsadením tohto postu spájali obrovské očakávania a nádeje. Verili sme, že sa dá kultúra robiť kvalitne a zároveň pre širokú verejnosť, že sa môže po toľkých rokoch niečo zmeniť v začarovanom kruhu neustále sa opakujúcich podujatí a ich formátov. Podľa verejného vypočutia bolo ťažké odhadnúť konkrétne plány, ale dalo sa vytušiť, že zmena nastane.

Nastala!

Na začiatku jeho pôsobenia sa spustila pandémia, čo ochromilo všetku kultúru naprieč svetom. Peter Sedláčik však tento čas využil na vytvorenie nového odborne zdatného tímu šikovných ľudí a rekonštrukciu dlhodobo zanedbaných priestorov v rukách MsKS.

Výstavná sieň v Starej lekárni bola zbavená nánosov neodborných zásahov a z architektonického hľadiska očistená na svoju najkrajšiu podobu. Diela, ktoré sa hromadili poopierané o steny vymenil nový, vysoko kvalitný sortiment vyberaný na základe predkladaných portfólií umelcov.

Galerijné priestory v kultúrnospoločenskom centre Fontána po rekonštrukcii privítali pod vedením odborných garantov výstavy s jasnou koncepciou a dovtedy nevídanou kvalitou. Návštevníkom boli pre lepšie pochopenie diel ponúknuté komentované prehliadky a workshopy.

Okrem štandardnej prevádzky pribudli do správy tejto inštitúcie ďalšie dva priestory – prírodné kino a galerijný priestor na Kolonádovom moste. Po dlhej rekonštrukcii prírodného kina, bol konečne naplnený potenciál tohto miesta. Rozmanitý program pre všetky vekové skupiny pozostával z koncertov, letného kina, workshopov.

Každá kultúrna inštitúcia by mala plniť aj edukačnú funkciu. Z tohto dôvodu vznikol formát EDU.PN – vzdelávacie workshopy na rôzne témy, ktoré prilákali mnoho záujemcov.

MsKS sa posunulo do nového tisícročia vytvorením účtov na sociálnych sieťach, kde ponúkalo prehľad podujatí a komunikovalo zjednoteným kvalitným dizajnom.

Socha piešťanských parkov je podujatie, ku ktorému sa mesto hlási ako k niečomu tradičnému, čo už k Piešťanom patrí. Skutočnosťou však je, že tie kvalitné ročníky už boli veľmi dávno a podujatie bolo v úpadku. Výstava za minulého vedenia neniesla žiadne znaky koncepcie, šlo o náhodne prinesené diela spriaznených umelcov rôznej kvality povykladaných pred budovu kina. Úsilím odborne zdatných nových zamestnancov galérijného úseku sa aj SPP podarilo opäť povzniesť a v parku sa začali objavovať novo nainštalované diela.

Vďaka spolupráci MsKS ako mestskej inštitúcie a občianskeho sektoru vzniklo memorandum o spolupráci na projekte Mesto ako galéria, na základe čoho boli v parku osadené nové diela Alexandra Trizuljaka, ktorý stál za zrodom Sochy piešťanských parkov.

Dramaturgia MsKS sa po zmene riaditeľa pohla k lepšiemu. Po mnohých rokoch sme sa nadýchli a s úžasom sledovali, čo všetko sa dá do pohybu k lepšiemu, keď sa chce! A to napriek “korona kríze”. Pritom táto inštitúcia iba začala náplňať svoju základnú funkciu. Vytvárať a zaisťovať kvalitnú kultúru pre všetkých obyvateľov Piešťan. Nedial sa žiaden zázrak, dialo sa len to, čo sa už dlho diať malo a v mnohých mestách sa už dávno deje.

30. septembra bol riaditeľ zo svojej funkcie odvolaný pre rôzne administratívne pochybenia nájdené pri mnohých kontrolách.

Vedenie mesta vyhlásilo výberové konanie na nového riaditeľa expresne, s pomerne krátkym časom na predkladanie prihlášok a vypracovanie koncepcie rozvoja. Pri takomto nastavení sa veľmi znižuje možnosť zapojenia väčšieho počtu kvalitných uchádzačov. Je pre nás ako obyvateľov Piešťan veľmi dôležité, aby bol vybratý kvalitný človek, ktorý udrží dobre nastavenú dramaturgiu, rozšíri ju o nové možnosti, posilní vzťahy medzi kultúrnymi inštitúciami v meste a občianskym sektorom a nedovolí návrat do zabehnutých stagnujúcich koľají plných administratívnej pohody.

Predstavenie koncepcií rozvoja pre MsKS bude prebiehať aj formou verejného vypočutia kandidátov. Veríme, že tento proces bude ostro sledovaný ako odbornou, tak aj širokou verejnosťou.