Blog Jozefa Drabanta: Petícia proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova

Prebiehajúca petícia – nesúhlasí s výstavbou hádzanárskej haly na existujúcom športovom ihrisku s bežeckou dráhou pri Základnej škole Mojmírova. Iniciátori petície zároveň navrhujú alternatívu, ktorú chcú mestským poslancom aj širokej verejnosti prezentovať v pondelok 6. augusta o 16.00 h priamo na ihrisku pri základnej škole.

Navrhujeme nasledovnú alternatívu:

Hádzanársku halu navrhujeme stavať v inej lokalite areálu 5. ZŠ a to na mieste telocvične a súčasného nekrytého hádzanárskeho ihriska.

Riaditeľ 5. ZŠ p. Kolár súhlasil s výstavbou modernej hádzanárskej haly na jestvujúcom ihrisku s bežeckou dráhou. Dôvod: podľa jeho slov sa už po 1. hodine telocviku v zastaralej telocvični nedá dýchať. Riaditeľ mi tiež povedal, že deti budú bez prenájmu cvičiť v novej hádzanárskej hale. Toto môže byť v budúcnosti problém…

Ak by sa výstavba takto zrealizovala – do súčasnej telocvične – v ktorej sa nedá dýchať, nikto nebude chodiť cvičiť! Bude finančne zaťažovať rozpočet mesta (vykurovacia sezóna, atď) – a bude chátrať… Preto navrhujeme jej odstránenie! (Náklady na jej zbúranie sú podľa stavebných odborníkov odhadnuté v rozmedzí od 40 000€ – 50 000 €)

Odstránením telocvične a jej zlúčením so susedným vonkajším hádzanárskym ihriskom vznikne priestor o rozmere cca 70 × 25 m. Na tomto školskom pozemku by sa zmestila výstavba modernej multifunkčnej haly! Tu postavená hala by bola – na rozdiel od haly postavenej na ihrisku s bežeckým oválom – priamo spojená so školou už existujúcou krytou pergolou!

Problém s parkovaním a príjazdom z mestskej komunikácie od Sadovej ulice popri garážach – navrhujeme riešiť odkúpením pozemku č. 3188/2 patriacemu Ministerstvu Vnútra SR – nachádza sa hneď vedľa pozemku školy – pri telocvični s rozmerom pozemku cca 80 × 13 m (viď. obrázok nižšie).

Touto kúpou by vznikol zlúčením oboch pozemkov priestor nielen pre výstavbu multifunkčnej haly o rozlohe cca  70×40 m, ale aj pre parkovacie miesta. Na pozemkoch: 3188/2, 3085, 3034/1 by mohlo vytvoriť cca 150 parkovacích miest – aj pre autobusy! Odbočka zo Sadovej ul. je podľa mňa prejazdná v oboch smeroch.

Ďalšie argumenty proti výstavbe hádzanárskej haly na ihrisku s bežeckým oválom (pri Mojmírovej ul.):

– negatívny ekologický dopad na okolie – zničením množstva existujúcich stromov a zelene sa ešte viac zhorší životné prostredie obyvateľov Piešťan…

– nebezpečenstvo hroziace deťom z dôvodu zhustenia cestnej premávky na Mojmírovej ul., ktorá už kolabuje v súčasnosti aj bez hádzanárskej haly – mala by byť čím skôr jednosmerná!

– priestor ihriska je momentálne intenzívne využívaný nielen hodinami telocviku na čerstvom vzduchu školským klubom detí pri 5. ZŠ Mojmírova, ale aj deťmi z materských škôl. V poobedňajších hodinách a cez víkendy rodinami s deťmi a desiatkami rekreačných športovcov z celých Piešťan!

– je to posledné voľne-dostupné ihrisko pre niekoľko tisíc obyvateľov prednádražia a starých Piešťan, ktorí tam mesačne chodia cvičiť.

Zachovanie tohto ihriska v súčasnom stave má výrazne vyššiu spoločenskú hodnotu ako max. 50.000 €, ktoré by sa investovalo do zbúranie súčasnej telocvične. Navrhujem podľa mňa lepšie riešenie – športovú revitalizácia ihriska.

Alternatívu, ktorú tu predstavujeme, budeme prezentovať v pondelok 6.8.2018 o 16.00 hpriamo na ihrisku pri 5. Základnej škole na Mojmírovej ulici.

Petíciu je možné podpísať v lekárni oproti reštaurácii Semafor (Ulica Andreja Hlinku).

Text: Petičný výbor – Mgr. M. Gavačová, Mgr. J. Drabant, S. Rapantová