Blog Jána Derďáka: Aj CVČ Piešťany ako na Slovensku

Čo znamená Centrum (CVČ) voľného času na Teplickej ulici pre mesto, pre mládež, deti, rodičov?

Otázka dosť zaujímavá a dosť dôležitá pre toho kto má záujem o záujmové činnosti svojich detí. Školákov. Na druhej strane existuje aj ten pohľad „odzadu“, zo zákulisia. Kde sa prejavujú tie typicky naše „slovenské“ charaktery. Ale znovu, vrátim sa k CVČ. Pre, nazvem to bežných občanov, ktorý nemajú deti, alebo lepšie povedané školáčikov tento pojem znamená skoro nič. Pre tých ostatných je dosť dôležitá položka. Centrá voľného času pracujú, sú vytvorené aj pri jednotlivých školách a dá sa povedať, že spolu vytvárajú veľmi významný činiteľ pri riešení dosť zásadnej otázky: čo s deťmi po vyučovaní? Keď vezmeme do úvahy fakt a skutočnosť, ako pracovalo Centrum voľného času na Teplickej ulici (ďalej len CVČ) donedávna, počas dlhých rokov a porovnáme ho so súčasnou úrovňou vidíme doslova prelomovú zmenu.

Činnosť CVČ sa za posledné roky úplne zmenila. Pred pár rokmi bolo „prihlásených“ celoročne niečo cez 200 detí – teraz je prihlásených dosť cez 600 detí… nikdy v histórii toľko nebolo. A CVČ-ko patrí doteraz medzi najúspešnejšie v kraji.

Stretol som sa v poslednom čase s informáciou, ktorá ma trochu „usadila“ teda, tých informácií je aj viac, ale o tých niekedy inokedy a už čoskoro. Ale začnem od začiatku. CVČ!

V poslednom čase sa stáva aktuálnou otázka voľby vedúceho tejto organizácie. Riaditeľa. Na voľbu sú stanovené v podstate zákonné postupy. A realizuje ich „Rada CVČ“. Do tejto Rady sú zvolení ľudia z rôznych oblastí. Z mestského zastupiteľstva (ako zriaďovateľ) dvaja poslanci. A som pri koreni veci.

Obaja poslanci otvorene vystúpili s názorom, že vraj CVČ potrebuje zmenu. Ešte dávno pred tým, ako vôbec sa „vypísalo výberové konanie“. Ešte dávno predtým, ako zasadne nejaká Rada, ktorá má ako kolektívny orgán hodnotiť, vyberať….

Akú zmenu potrebuje a prečo, to sme sa nedozvedeli. Nedozvedeli, ale všetci vieme, ako také zmeny v „slovenskej vlasti“ pokračujú. Aj toť takpovediac nedávno, pred pár rokmi na mestskom úrade. Napriek tomu, že o robote takého druhu vedel jeden z dvoch poslancov veľké „prd“, prejaviac svoje ego veľmi „múdreho a rozhľadeného“ mladého „rodinného“ politika, zaujal tvrdý názor, že vraj CVČ-ko potrebuje zmenu. O akú zmenu nikto nechyroval. Druhý zase sa snaží využiť situáciu a presadiť osobné, vlastné záujmy (florbalové) nad záujmami mesta a hlavne občanov. Typický obraz situácie v tomto meste. Aj v štáte. Malosť ľudí, ktorí keď, čo i len „pričuchnú“ k politike  už získajú presvedčenie, že sú najmúdrejší, najpovolanejší zasahovať do čohokoľvek a kedykoľvek.

A za skoro všetkým, čo sa udeje v rámci riadenie mesta pri dôslednejšom hľadaní môžeme nájsť presadzovanie osobných záujmov. V politike (tohto) štátu to vidíme na dennom poriadku a v príšernom množstve, aj keď národ je už taký zblbnutý, že mu je to asi jedno. Uvidíme, ako sa to vyvinie. A ešte sa k tomu vrátime.

Obraz činnosti, aj týchto dvoch pánov, aj vedenia mesta je dosť podobný – v čom? O tom budeme pokračovať v najbližších týždňoch.

Autor: Ján Derďák