Blog Erika Hlavatého: Staň sa členom Mestskej komisie, ale iba ak si kamarát s predsedom!

Vážení Piešťanci, dovoľte mi, aby som reagoval na proces kreovania mestských komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch.

Po komunálnych voľbách 2018 sa rozhodlo o zlučovaní niektorých mestských komisií. Na základe toho, vznikla komisia pre šport a cestovný ruch pod vedením poslanca Drahovského.

Nemyslím si o sebe, že som ten najskúsenejší, či najznalejší danej problematiky, ale keď som videl a počul mená kandidátov do tejto komisie, nenašiel som ani jedného, ktorý by mal skúsenosti zároveň v oblasti športu aj cestovného ruchu. Niektorí sú odborníci na otázky športu, menej je ich už pre cestovný ruch.

A to mi verte, že každého jedného kandidáta si vážim už len preto, že je ochotný pracovať a niečo vytvoriť pre Piešťany.

Toľko predslov. Aby som Vám vysvetlil svoju situáciu tak v stručnosti… Bol som tri roky prezident PFK Piešťany, kde som získal neoceniteľné skúsenosti v oblasti športu. Som zakladajúci člen Trnava Tourism, čo je Oblastná organizácia cestovného ruchu v Trnave, obdoba Rezort-u Piešťany. V tejto organizácii pôsobím od roku 2012, pri čom som sa zúčastnil úplne prvých workshopov. Taktiež som bol pri prvých stretnutiach Asociácie športových klubov v Piešťanoch.

Myslím, že tento “životopis” je pre prácu v komisii pre šport a cestovný ruch celkom zaujímavý, aj keď určite nezaručuje úspech…

Ale má to jeden háčik. Už počas leta som sa dostal do konfliktu názorov s poslancom Drahovským, ktorý pretrváva do dnešného dňa. Je logické, že predseda komisie si vyberá členov, u ktorých je predpoklad, že mu nebudú oponovať pri rôznych otázkach.

Vlastne v tejto chvíli to vyzerá tak, že v komisii môže byť ktokoľvek len nie Erik!

Na druhú stranu poslanec Drahovský dostal silný mandát vo voľbách, takže pravdepodobne môže nominovať členov do svojej komisie podľa sympatií a antipatií.

Ja len pevne verím, že v ostatných komisiách rozhodujú poslanci podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia a nie podľa sympatií a kamarátskych vzťahov.

Ešte raz, určite nechcem dehonestovať kandidátov. Chcem len poukázať na to, ako to v Piešťanoch chodí.

Viete, smutné na tom všetkom je, že človek chce pomôcť minimálne svojimi skúsenosťami, ale po takýchto rozhodnutiach strácam chuť robiť čokoľvek, hlavne pri pomyslení na ľudí, ktorí bohužiaľ majú pracovať pre toto mesto.

Tu naozaj nejde o nejaké ego! Aj pred štyrmi rokmi som bol neúspešný kandidát, po nezvolení som však nič nehovoril, lebo aj podľa mňa v športovej komisii sedeli ľudia, ktorí mohli pomôcť väčšími skúsenosťami, ako som mal v tom čase ja.

Poslanec Drahovský môže poukazovať na moje nezvolenie za metského poslanca, ale ešte raz, mojím cieľom je dosiahnuť to, aby Piešťanci vedeli, ako to reálne chodí.

Zvyčajne, ak sa púšťam do kritiky, snažím sa navrhnúť aj riešenie. Tu je však na mieste povedať, že riešenie je iba jedno.

Mám iba jednu otázku. Ideme spoločne pracovať na tom, aby sme mali lepšie Piešťany, alebo aby sme pokojne bez stresu prežili ďalšie štyri roky, možno aj viac, ak voliči dajú?

Ak to má takto vyzerať ďalšie štyri roky, Pán Boh ochraňuj toto mesto.

Erik Hlavatý