Sochu Ľudovíta Wintera presunú k liečebnému domu Irma

Po sérii rokovaní s radnicou a vedením kúpeľov bude bronzová socha Ľudovíta Wintera dočasne umiestnená na Kúpeľnom ostrove pri kúpeľnom dome Irma.

Zdĺhavý proces vyberania a zaisťovania dôstojného miesta na dočasné osadenie sochy počas rekonštrukcie Kolonádového mosta bol ovplyvnený odborným názorom autora sochy Mgr. art. Romana Hrčku ArtD. a tiež otázkou bezpečnosti umeleckého diela.

Informovali o tom zástupcovia občianskeho združenia ProWinter, vďaka ktorým bola socha v máji slávnostne odhálená.

„Pôvodne sme totiž s partnermi uvažovali o niekoľkých alternatívach na mestskej i kúpeľnej strane Kolonádového mosta. K osadeniu sochy na zvolené miesto bolo potrebné získať povolenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorý náš pôvodný návrh na umiestnenie zamietol. Nasledovali rokovania k výberu náhradného miesta, ktoré je v súlade s myšlienkou projektu a tiež rešpektuje obmedzenia stanovené pamiatkarmi,“ uvádzajú iniciátori vzniku sochy.

V stredu 21. augusta pripravil autor sochy na zvolenom mieste záchytné body a v piatok dôjde pod jeho dohľadom k samotnému premiestneniu sochy.

Na presune budú spolupracovať pracovníci Služieb mesta Piešťany.

„O možných komplikáciách spôsobených rekonštrukciou Kolonádového mosta sme boli informovaní ešte počas rokovaní o termíne odhalenia sochy Ľudovíta Wintera. Vzhľadom na to, že snaha získať financie potrebné na osadenie sochy nám trvala niekoľko rokov a do verejnej zbierky prispelo mnoho obyvateľov mesta Piešťany, bolo pre nás i predstaviteľov Mesta mimoriadne dôležité sprístupniť hotové dielo širokej verejnosti čo najskôr. Socha bola po čiastočnom uzatvorení Kolonádového mosta riadne zabezpečená a všetky nasledujúce kroky sme koordinovali so stavebníkom i autorom sochy. Počas tohto obdobia nedošlo k žiadnemu poškodeniu diela,“ píšu ďalej v tlačovej správe a dodávajú: „Veľmi nás teší, že sa nám podarilo nájsť soche pána Wintera dôstojné dočasné miesto v krásnom prostredí Kúpeľného ostrova.“

Text: Tlačová správa o. z. ProWinter