Právne podmienky

Prevádzkovateľom internetových stránok www.zpiestan.sk (ďalej len „internetové stránky“) je Zpiešťan s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Prehliadaním týchto internetových stránok užívateľ potvrdzuje, že si tieto právne podmienky prečítal, rozumie im a súhlasí s nimi. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať ich.

Prevádzkovateľ dáva užívateľovi právo využívať internetové stránky www.zpiestan.sk pre jeho osobnú potrebu, akékoľvek iné použitie stránok alebo ich jednotlivých súčastí musí byť v súlade s autorským zákonom. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu týchto internetových stránok sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Ochrana sa vzťahuje aj na označenie zpiestan.sk a na logo zpiestan.sk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje na týchto stránkach poskytovať správne údaje. Napriek tomu nemajú informácie publikované na týchto stránkach záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sú na tieto internetové stránky prevzaté z iných zdrojov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamu a inzerciu prevádzkovanú iným subjektom a publikovanú na týchto stránkach.

Je zakázané uverejňovať na týchto internetových stránkach akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom. Všetky publikované materiály nesmú odporovať dobrým mravom a nesmú porušovať právne predpisy.

Tieto právne podmienky sú platné od 24. novembra 2014.