Radnica zbiera nápady, ako zlepšiť Piešťany. Na víťazné projekty dá 20-tisíc eur

V minulých rokoch vznikol za peniaze z participatívneho rozpočtu napríklad fit park na sídlisku Adam Trajan, v mestskom parku pribudli ping-pongové stoly, na Materskom centre Úsmev vymenili okná.

Participatívny rozpočet mesta Piešťany má podobné pravidlá ako v minulosti. Je rozdelený na občianske (do 2 000 eur) a investičné (do 5 000 eur) projekty. Z tých lacnejších bude realizovaných päť projektov, z drahších dva. O tom, ktoré to budú, rozhodne verejnosť.

Od 18. novembra prebieha zber nápadov. Ešte predtým sa uskutočnili dve stretnutia, na ktorých zástupcovia radnice účastníkom vysvetlili ako participácia funguje. Návrhy môžu ľudia podávať do 10. januára 2022 prostredníctvom web stránky piestany.hlasobcanov.sk. Hlasovanie bude prebiehať od 1. do 18. marca 2022.

Občianske projekty
Nízko nákladové nápady v sume do 2 000 eur vrátane DPH, ktoré navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v spolupráci s mestom. Mesto je nápomocné napríklad pri tvorbe harmonogramov a rozpočtov, nákupe materiálu, vyúčtovaní alebo zabezpečovaní dodávateľov.

Investičné projekty
Nákladnejšie nápady, financované z kapitálových výdavkov, navrhnuté občanmi a z dôvodu technickej náročnosti obstarávané a realizované mestom v sume do 5 000 € vrátane DPH.