Voliči môžu zo zdravotných dôvodov požiadať o prenosnú urnu

Právo voliť prezident budú môcť aj ľudia, ktorým zdravotný stav nedovoľuje prísť do volebnej miestnosti. Musia však vopred požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku. Členovia komisie s ňou v deň volieb prídu za ním.

„Okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou,“ stanovuje zákon.

V Piešťanoch musia voliči adresovať žiadosť o prenosnú urnu mestskému úradu – osobne v klientskom centre alebo telefonicky na čísle 033/7765311. Dnes o tom informovala radnica.

Volič musí mať trvalý pobyt v územnom obvode príslušnej volebnej komisie, ktorej členovia za ním prídu. Ak sa v deň volieb zdržiava na inej adrese, napr. je hospitalizovaný v nemocnici, potrebuje mať vybavený hlasovací preukaz. Ten je možné vybaviť na mestskom úrade najneskôr deň pre termínom volieb.

Prvé kolo volieb prezidenta sa koná v sobotu 16. marca, druhé 30. marca. V oboch prípadoch budú volebné miestnosti otvorené od 7.00 do 22.00 h. Adresy volebných miestností sa v Piešťanoch oproti novembrovým komunálnym voľbám nezmenili.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk