26.03.2019 # 12:46 # 12:46

V sobotu volíme prezidenta, najvyššia účasť bola v roku 1999

Inzercia

Pred dvadsiatimi rokmi prišlo v druhom kole na celom Slovensku voliť až 75,45 percent opravených voličov, podobne vysoká účasť bola aj v okrese Piešťany. V nasledujúcich prezidentských voľbách sa vždy účasť pohybovala okolo 50 percent.

V druhom kole prezidentských volieb v roku 1999 bola v okrese Piešťany účasť 73,01 percent. Víťazom sa vtedy stal Rudolf Schuster. Už o päť rokov neskôr, keď do druhého kola postúpili Vladimír Mačiar a Ivan Gašparovič, klesla účasť v piešťanskom okrese na 49,20 percent.

Keď v roku 2009 Ivan Gašparovič obhajoval funkciu, prišlo v druhom kole voliť v našom regióne 52,21 percent oprávnených voličov.

Podobná účasť (53,65 percent) bola aj v roku 2014. Prezidentom sa vtedy stal Andrej Kiska. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Obyvatelia okresu Piešťany v druhom kole dali vždy viac hlasov kandidátovi, ktorý sa nakoniec stal prezidentom. Jedinou výnimkou bol rok 1999, keď v našom regióne získal Vladimír Mečiar 50,51 percent odovzdaných hlasov a Rudolf Schuster 49,48 percent.


V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. marca, má právo voliť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.

V osobitnom priestore na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému chce odovzdať svoj hlas. Upravený hlasovací lístok potom vloží do obálky a následne do o volebnej schránky.

Ak niekto nemôže prísť zo zdravotných dôvodov voliť, má právo požiadať o prenosnú volebnú schránku na tel. čísle 033/7765440. Ide o linku, na ktorej zamestnanci Mestského úradu Piešťany poskytnú voličom aj ďalšie potrebné informácie k voľbám.


Text a foto: Martin Palkovič

X