Prezidentské voľby: O hlasovací preukaz môžete požiadať e-mailom

Každý, kto nebude v deň volieb prezidenta v mieste svojho trvalého pobytu, má právo požiadať o hlasovací preukaz. Pomocou neho potom môže vyjadriť svoje preferencie v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca, druhé 30. marca 2019. Ak nebude volič v týchto termínoch v mieste svojho trvalého bydliska, môže požiadať o hlasovací preukaz a voliť kdekoľvek.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu je potrebné adresovať obci trvalého pobytu. V Piešťanoch vybavuje túto agendu pracovisko evidencie obyvateľstva mestského úradu. Treba však dodržať termíny.

O hlasovací preukaz je možné žiadať listom alebo elektronicky, ale len do 25. februára. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz).

V žiadosti je tiež nutné uviesť, či volič žiada o hlasovací preukaz na prvé (16. marca) alebo druhé (30. marca) kolo prezidentských volieb, prípadne môže požiadať o jeho vydanie na obe kolá súčasne.

Listovú žiadosť treba poslať na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, e-mailová adresa je volby@piestany.sk.

Osobne je možné o voličský preukaz požiadať najneskôr 15. marca. Radnica potom vydá preukaz bezodkladne.

Viac informácií nájdete na web stránke mesta Piešťany.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič