Piešťany volia primátora a poslancov, kandidatúry sa nevzdal nikto

Približne 24-tisíc obyvateľov Piešťan má v sobotu 10. novembra právo zvoliť primátora a členov mestského zastupiteľstva. O 7.00 h sa otvorilo 28 volebných miestností. Voliť je možné do 22.00 h.

V uplynulých dňoch sa šírili fámy o tom, že niektorí kandidáti z volieb odstúpili. Oficiálne sa však kandidatúry nevzdal nikto.

Piešťanci si môžu vybrať z 9 kandidátov na primátora. V prvom volebnom obvode sa o funkciu poslanca uchádza 33 ľudí, v druhom volebnom obvode je 27 kandidátov.

Komunálne voľby: Kde, kedy a koho môžu voliť Piešťanci?

Obyvatelia prvého volebného obvodu môžu krúžkovať poradové čísla maximálne deviatich kandidátov na poslancov, obyvatelia druhého volebného obvodu maximálne osem kandidátov.

Hlasovacie lístky sú neplatné, ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ich zakrúžkuje viac, ako je stanovené. Za nesprávne upravený hlasovací lístok mu komisia na požiadanie vydá nový.

Voliči, ktorým zdravie bráni prísť do volebnej miestnosti, majú právo požiadať o možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Obyvatelia Piešťan to môžu urobiť telefonicky na č.  7765311, 7765440.

Meno zvoleného primátora by malo byť známe okolo polnoci, mená členov mestského zastupiteľstva štatistický úrad oficiálne zverejní pravdepodobne až v nedeľu 11. novembra.


V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí  zriadilo  ministerstvo vnútra  informačnú linku, na ktorej budú zamestnanci rezortu poskytovať informácie voličom.

Informačná linka bude prístupná v deň volieb od 7.00  do 22.00 hodiny na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.

Zamestnanci ministerstva vnútra voličom odpovedia na otázky týkajúce sa ich  práv a povinností  či organizačného zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí.


Text a foto: Martin Palkovič