Zverejnili mapu elektromagnetického žiarenia v Piešťanoch

Obavy o nepriaznivých účinkoch elektromagnetických polí na človeka v posledných rokoch rastú v súvislosti s rozvojom telekomunikačných technológií. Aj preto vznikli mapy väčších slovenských miest, ktoré zobrazujú informácie o umiestnení zdrojov elektromagnetických polí a výsledkoch ich monitorovania.

Projekt Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí bol finančne podporený Európskou úniou a spracovali ho odborníci z  VUJE, a.s., a Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach. Podľa autorov projektu nie je v súčasnosti možné jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť škodlivý vplyv dlhodobej expozície elektromagnetických polí na ľudský organizmus.

„Časť štúdií poukazuje na súvis medzi elektromagnetickým poľom a vznikom ochorení, ako napr. leukémia a rakovina. Výsledky iných štúdií nepreukázali negatívny vplyv elektromagnetických polí na ľudské zdravie v prípade, ak nebudú prekročené v súčasnosti platné limity,“ píše sa na web stránke projektu.

Jeho autori konštatovali, že v žiadnom z monitorovaných slovenských miest nebola prekročená akčná hodnota intenzity elektrického poľa a viac ako 90 % hodnôt intenzity je menších než 0,5 V/m. Najväčšie hodnoty boli namerané v pásme GSM.

Mapu intenzity elektromagnetických polí v Piešťanoch a ďalšie informácie nájdete na tejto adrese

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič