Župní poslanci prenajali bývalé Figaro aj budovu SPŠE

Trnavský samosprávny kraj našiel využitie pre dve svoje budovy v centre Piešťan. V bývalej Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Námestí SNP bude sídliť nová fakulta, niekdajšie Figaro na Kollárovej ulici už dobrovoľníci postupne menia na kultúrno-kreatívne centrum.

Členovia župného zastupiteľstva dnes bez výhrad súhlasili s tým, aby kraj prenajal budovu SPŠE  Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) za takmer 28-tisíc eur ročne. Doba nájmu je 20 rokov a nájomca sa v zmluve zaviaže investovať do modernizácie priestorov 240-tisíc eur.

Kraj zámer prenajať niekoľko rokov prázdnu budovu univerzite avizoval už začiatkom júna. Bude v nej sídliť Fakulta zdravotníckych vied UCM, ktorá vznikla transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR).

„Budovu treba adaptovať z hľadiska aktuálne platných predpisov – čaká nás kompletná výmena elektriny a rekonštrukcia sociálnych zariadení,“ povedal pre zpiešťan.sk rektor UCM Roman Boča a dodal, že nové priestory začnú vysokoškoláci využívať najskôr o rok.

Aj potom si však univerzita ponechá doterajšie sídlo IFBLR na Rázusovej ulici v Piešťanoch. Aktuálne má totiž toľko študentov, že časť výučby musí prebiehať v Trnave.

Priestory na Kollárovej ulici, ktoré obyvatelia Piešťan poznajú ako Figaro, patrili do roku 2011 Strednej odbornej škole technickej. Vlani krajskí poslanci na výjazdovom rokovaní v Piešťanoch súhlasili s premenou tohto objektu na kultúrno – kreatívne centrum Arta.

Jeho názov odkazuje na firmu Arta – Považská továreň na čokoládu a cukrovinky, ktorá na tomto mieste fungovala v medzivojnovom období. Po znárodnení v roku 1948 prešla pod správu národného podniku Figaro Trnava.

Občianske združenia Iniciatíva Arta bude podľa dnes schváleného uznesenia platiť župe nájomné vo výške 30-tisíc eur ročne a zaviaže sa počas prvých 10 rokov realizovať technické zhodnotenie objektov za 200-tisíc eur.

Už niekoľko rokov prázdne priestory v centre mesta majú slúžiť na podporu a prepájanie aktivít jednotlivcov a zoskupení zameraných na rozvoj nezriadenej a inovatívnej kultúry, kreatívneho priemyslu, umenia, vzdelávania, občianskej spoločnosti a lokálnej ekonomiky.

Text a foto: Martin Palkovič