Župa sa pripravuje na koronavírus, bude informovať o dôležitosti hygieny

Opatrenia Trnavského samosprávneho kraja sa budú týkať najmä informovanosti jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, teda najmä stredných škôl, zariadení sociálnej starostlivosti, múzeí, galérií, či piešťanského letiska.

„Inštitúcie dostanú aj informačné letáky, ktoré budú rozširovať osvetu v oblasti základnej hygieny, pretože prevencia je v tomto prípade mimoriadne dôležitá. Tiež plánujeme intenzívnejšiu komunikáciu aj s primátormi a starostami miest a obcí, keďže tie sú zriaďovateľmi materských a základných škôl,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Vznikla tiež pracovná skupina, ktorá pripravuje riešenia pre prípad možného výskytu koronavíru. Jej zasadnutie je naplánované na utorok 3. marca o 9.00 h na Úrade TTSK.


Čítajte aj: Piešťanci vykúpili ochranné rúška, ale dôležité je umývanie rúk


Skupinu tvoria zástupcovia župy (predseda TTSK Jozef Viskupič, riaditeľka odboru zdravotníctva Lucia Šmidovičová, Miroslav Bílik z referátu krízového riadenia), zástupca Okresného úradu v sídle kraja, štyria riaditelia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (Trnava, Senica, Galanta, Dunajská Streda), medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave a zástupca Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

„Koronavírus môže byť diagnostikovaný aj u nás, takže je dôležité, aby sme boli na túto hrozbu pripravení, a najmä aby všetky inštitúcie postupovali koordinovane a mali dostatok informácií,“ dodal trnavský župan Jozef Viskupič.

Účasť svojho zástupcu potvrdila aj Fakultná nemocnica v Trnave, ktorá je jediným ústavným zdravotníckym zariadením v Trnavskom kraji, ktoré má k dispozícii infektologické lôžka určené k hospitalizácii pre pacientov s podozrením na nákazu koronavírom.

Hrozba výskytu koronavíru na Slovensku je reálna, úrady už potvrdili nákazu v mnohých európskych krajinách, vrátane občanov v susednom Rakúsku. Podozrenia už riešia aj v Maďarsku a Českej republike, pričom Trnavský samosprávny kraj susedí so všetkými tromi spomínanými krajinami.

Tlačová správa TTSK Ilustr. foto/Credit: Curology