Zumba pre Kristínku

Kristínka sa narodila pred pätnástimi rokmi s diagnózou DMO. V sobotu 24. septembra od 15.00 do 18.00 h sa v Adeli Medical Centre uskutoční športové podujatie, z ktorého výťažok použijú rodičia Kristínky Hattalovej na pokrytie nákladov súvisiacich s jej liečbou.

Podujatie, ktoré zorganizoval Kristínkin otec, podporili nielen vynikajúce zumba inštruktorky – Katarína Augustineková, Marcela Šimonová, Táňa Mesárošová a DJ Palli, ale aj mnoho partnerov, ktorí venovali ceny do žrebovania. Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú Kristínku podporiť, je tak okrem športového zážitku pripravené aj žrebovanie o super ceny.

Kristínka počas počas prvých dvoch pobytov v Adeli Medical Center nabrala silu a kondíciu a skamarátila sa s terapeutmi a lekármi. Na konci tretieho pobytu v sa pri pozeraní televízie z ľahu sama posadila. Na ďalšom pobyte skúšala chodiť v špeciálnom obleku po telocvični a chodbách.

Vtedy všetci pochopili, že by to s chodením naozaj išlo. Kristínka potrebuje liečbu v Adeli opakovať, aby mohla robiť ďalšie pokroky a jedného dňa byť aspoň trochu samostatná.

Viac o možnostiach pomoci pre Kristínku sa dočítate na stránke: www.nadaciaadeli.sk.

Zdroj: Tlačová správa organizátorov