Zomrel jeden z najvernejších klientov piešťanských kúpeľov

Taliansky podnikateľ so zdravotníckou technikou Carlo Vender zomrel 8. septembra vo veku 92 rokov. Bol čestný občanom Piešťan, podporovateľom tunajších umelcov a pravidelným návštevníkom kúpeľov.

Carlo Vender sa zaslúžil o rozvoj taliansko – slovenských vzťahov. Bol zakladateľom a čestným členom Československo – talianskej spoločnosti a neskôr aj Slovensko – talianskej spoločnosti. Významnou mierou ovplyvnil kultúrny život v Piešťanoch a prezentáciu piešťanských umelcov v Taliansku. Podporoval  piešťanský spevácky  zbor Coro Laudamus, študentov piešťanského gymnázia a umeleckej školy, ktorým sprostredkúval turné v regióne Parmy.

Do Piešťan prišiel prvý raz v roku 1981, keď mu  MUDr. Antonín Rezek, viceprezident vtedajších československých kúpeľov odporučil tunajšie procedúry. Liečil sa tu vyše stokrát. Ak k tomuto číslu prirátame  krátkodobé pobyty,  zistíme, že patril k najvernejším klientom piešťanských kúpeľov.

Carlo Vender sa pričinil o úzke kontakty medzi piešťanským zborom Coro Laudamus  a talianskym zborom Coro Maddalene z Trentina. Miloval operu, osobne sa poznal s viacerými slovenskými opernými sólistami, s ktorými sa často stretával aj v hoteli Thermia Palace. Minister kultúry SR Ivan Hudec mu udelil Za podporu, rozvoj a propagáciu slovenskej kultúry v Taliansku Cenu Bjönsterne Björnsona.

Za podporu mladých piešťanských umelcov a ich propagáciu v Taliansku  získal  v roku 1997 titul Čestný občan mesta Piešťany. Toto ocenenie si veľmi vážil a naďalej udržiaval blízky vzťah k Piešťancom v zbore Coro Laudamus.

Tridsiate výročie pravidelných návštev Piešťan oslávil v roku 2011 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany koncertom Coro Maddalene a Coro Laudamus.  Vzájomný blízky vzťah k Piešťancom trval až do posledného dňa jeho života.

Zdroj: piestany.sk