Zo stotisícovej dotácie na šport má ísť najviac pre hokejistov

O peniaze z mestského rozpočtu sa uchádzali viac než dve desiatky subjektov. Niektoré z nich majú v komisii, ktorá odporúča primátorovi a poslancom ako dotácie rozdeliť, svojich zástupcov.

cm DME

Podľa predsedu komisie Jozefa Drahovského boli dve žiadosti vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v príslušnom mestskom nariadení. Podporu na svoje projekty preto nedostanú Atletický oddiel TJ Družba ani Základná škola na Vajanského ulici.

Komisie neodporučila podporiť projekty basketbalového a volejbalového klubu. Jednou z okolností, ktoré podľa Jozefa Drahovského rozhodli o neudelení dotácie Basketbalovému klubu mládeže Piešťany je, že v projekte nebolo špecifikované použitie finančných prostriedkov: „Keby od nich niekto osobne na rokovanie prišiel a vysvetlil to, myslím, že by niečo prešlo.“

Dodal, že zasadnutia sa zúčastnili šéf ŠHK 37 Piešťany a nechýbali tam ani zástupcovia niektorých ďalších športov, keďže sú členmi komisie.

„Volejbalový klub žiadal 3-tisíc eur na delo. Ak by sme mu dali 995 eur ako väčšine väčších klubov, tak by pravdepodobne to delo nekúpili a museli by tú dotáciu vrátiť. Na nič iné ju nemohli použiť, keďže to nemali v projekte. Škoda, ak by si tam dali okrem dela aj niečo iné, určite by aspoň niečo dostali,“ pokračoval Jozef Drahovský.

Po 83-tisícovej dotácii pre mládežnícky hokej by mal najvyšši sumu získať Tenisový klub Kúpele Piešťany. Žiadal o 12-tisíc eur, členovia komisie mestským poslancom odporučili, aby mu pridelili polovicu tejto sumy.

Rovnakú podporu – 1 295 eur by mali dostať Piešťanský plavecký klub, TJ Sĺňava Piešťany a Športový plavecký klub Kúpele Piešťany. Informácie o tom, koľko by mali dostať ďalšie subjekty, nájdete v tabuľke.

Peniaze boli z mestského rozpočtu uvoľnené v lete, keď hrozil odchod ŠHK 37 Piešťany z extraligy. Vedenie mesta vtedy prisľúbilo mimoriadnu dotáciu vo výške 83-tisíc eur na podporu mládežníckeho hokeja a ďalších 17-tisíc eur navrhli zástupcovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany rozdeliť medzi ostatné športové kluby.

O pridelení dotácií do 1 000 eur rozhoduje primátor. Vyššie sumy sú v kompetencii poslancov, ktorí odporúčania komisie pre šport a rekreáciu prerokujú 1. októbra.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia