Zastupiteľstvo dalo výstavbe oproti Kauflandu zelenú

Na mieste bývalých skladov na Bratislavskej ceste plánuje česko-holandská spoločnosť Fidurock postaviť nákupnú galériu, zariadenie sociálnych služieb a dve päťpodlažné polyfunkčné budovy. Zaviazala sa tiež, že vybuduje časť Broskyňovej ulice. Proti prepojeniu Bratislavskej a Komenského touto novou komunikáciou vznikla petícia.

Zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí schválilo výmenu a odpredaj mestských pozemkov oproti Kauflandu. Časť poslancov presadzovala obchodnú verejnú súťaž, v ktorej by podľa nich mohlo mesto do svojho rozpočtu získať viac finančných prostriedkov.

Väčšina však rozhodla o zámene a predaji mestských pozemkov za 200 eur/m2. Piešťany tak od investora dostanú vyše 425-tisíc eur.

Predstavitelia spoločnosti ZKA, ktorá zastupuje česko-holandkého developera Fidurock, sa majú zmluvne zaviazať, že postavia časť komunikácie s pracovným názvom Broskyňová. Pôjde o príjazdovú cestu k ich prevádzkam.

Ak radnica nájde peniaze na výstavbu jej druhej časti (približne od záhradkárskej osady po parkovisko pri zimnom štadióne), vznikne prepojenie Bratislavskej cesty a Komenského ulice.

S tým nesúhlasia obyvatelia priľahlých ulíc, ktorí sa obávajú zvýšeného dopravného zaťaženia tejto časti Piešťan. Proti zámeru spisujú petíciu.

ZKA ďalej sľúbila výstavbu cyklochodníka v celej dĺžke Broskyňovej ulice. Mesto môže odstúpiť od zmluvy, ak investor do dvoch rokov nepožiada o vydanie územného rozhodnutia, alebo ak do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia nezačne s realizáciou svojho projektu. Radnica má tiež predkupné právo na svoje doterajšie pozemky.

Ich cenu poslanci včera navýšili. Podľa pôvodného návrhu malo mesto za ne dostať 135-tisíc eur, ale zastupiteľstvo rozhodlo, že chce 200 eur za m2, čo je spolu 425-tisíce eur.

Podobnú cenu ponúkala aj ďalšia záujemkyňa o tieto pozemky, preto časť poslancov presadzovala obchodnú verejnú súťaž. Vďaka nej by podľa nich mohlo mesto do rozpočtu získať ešte viac finančných prostriedkov.

Text: Martin Palkovič Titulný obrázok: Fidurock/Linkcoln Property Company