Zmena vo vedení NÚRCH-u: Ministerstvo odvolalo troch doterajších riaditeľov

Troch riaditeľov Národného ústavu reumatických chorôb strieda jeden. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva bez udania dôvodov tohto rozhodnutia.

Generálny riaditeľ Richard Imrich, ekonomická riaditeľka Veronika Tulejová a medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová boli odvolaní k 30. júnu v nadväznosti na zmenu zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb. Na Slovensku jedinečné zdravotnícke zariadenie zamerané na výskum a liečbu reumatických chorôb sídliace v Piešťanoch už nebude viesť kolektívny štatutárny orgán – rada riaditeľov, ale iba jeden človek.

„Do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Milan Derco. Vymenovaný je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov,“ oznámil rezort zdravotníctva bez udania ďalších podrobností.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič