Zmapovali históriu piešťanskej Pažite

Pred vyše polstoročím bola na mieste dnešnej Ulice Andreja Hlinku štvrť, ktorú všetci poznali pod názvom Pažiť. Jej obyvatelia sa dodnes stretávajú. Novinár a publicista Štefan Gregorička zaznamenal ich príhody a vydal knižku Pažitárske spomienky.

Publikácia mapuje históriu dnes už neexistujúcej časti Piešťan, ktorá sa nachádzala na Žilinskej ceste od Pažitského mosta po kríž so zvonicou na rohu dnešnej Staničnej ulice. Dnešní obyvatelia Piešťan už možno ani netušia, že Pažiť existovala. Štefan Gregorička však chcel, aby sa na spomienky „Pažitárov“ nezabudlo.

Pamätníci mu svoje príbehy a zážitky rozprávali počas stretnutí, ktoré sa už 20 rokov konajú v reštaurácii Semafor. V utorok 4. októbra prišlo na jubilejnú stretávku takmer 100 ľudí. Bol medzi nimi aj primátor Miloš Tamajka, ktorý pamätnou plaketou ocenil 84-ročného Jozefa Bielika za založenie tejto tradície. Medzi prítomnými nechýbali ani „Pažitári“ z Čiech a ďalekej Kanady.

„Snáď ani jedna z ostatných piešťanských štvrtí sa nemohla v tejto dobe pochváliť tým, čo Pažiť,“ píše v úvode svojej knihy Štefan Gragorička: „Tá bola vtedy takmer sebestačná. Motoristi mali na nej k dispozícii dve benzínové pumpy. (…) Ďalej tu boli kamenosochári Trávniček a Brandeský, dielňa na prevíjanie motorov, opravovňa áut, predaj a oprava elektrospotrebičov a dva hostince.“

Len máločo z Pažite zostalo dodnes zachované. Pamätníci spomínajú, že v parčíku na začiatku dnešnej Vodárenskej ulice, bývali kedysi dobytčie jarmoky (titulná snímka). Stále stojí zvonica s krížom na rohu Staničnej ulice, kde bola vodovodná pumpa.

Ako posledný zbúrali na Pažiti dom Alojza Vrábla, ktorý stál na mieste dnešného parkoviska pred obchodným domom Prior, píše Štefan Gregorička. Jeho publikácia Pažitárske spomienky obsahuje množstvo faktov, ktoré by inak zapadli do zabudnutia.

stretnutie-paziarov_1

Účastníčka 20. stretnutia Pažitárov s novou knihou

stretnutie-paziarov_2

Štefan Gragorička, autor knihy Spomienky Pažitárov

stretnutie-paziarov_3

Primátor Miloš Tamajka odovzdáva ocenenie Jozefovi Bielikovi, ktorý založil tradíciu stretnutí Pažitárov, v strede Štefan Gregorička

stretnutie-paziarov_4

Účastníci 20. stretnutia Pažitárov

Text a foto: Martin Palkovič Historická fotografia: Archív Balneologického múzea