ŽiWell pozýva na pantomímu Vlada Kulíška s názvom Smetiak

Mím Vlado Kulíšek sa za hudobného doprovodu predstaví v divadelnej úlohe človiečika na okraji spoločnosti. Jeho jediným majetkom je smetiak a jeho obsah. Už vo štvrtok 7. decembra o 18.30 h v klube ŽiWell.

Odpadky v tomto predstavení dostávajú celkom iný rozmer, než akému slúžili a ani ten smetiak vlastne nie je smetiak. Celý program má ekologický podtón, ale s humorom sa zaoberá aj akútnymi problémami spoločnosti – alkoholizmom, drogovou závislosťou ap.

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. Narodil sa v Čechách v rodine ruskej baletky, ale od roku 1983 žije a pôsobí na Slovensku. Je výrazným individualistom a vystupuje prevážne sám – ale len zdanlivo. Vždy so sebou berie hudobníka, ktorý citlivo a zásadne dokresľuje atmosféru.

Zdroj: FB ŽiWell