Živé prenosy z nedeľných omší v Kostole sv. Štefana Uhorského

Na Slovensku od 1. októbra platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obmedzujú počet účastníkov verejných podujatí na 50. V tejto súvislosti opäť spúšťame živé prenosy omší z Kostola sv. Štefana Uhorského, ktoré budú začínať vždy v nedeľu o 9.00 h.

“Situácia s rastúcim počtom nakazených je vážna, neslobodno ju zľahčovať. Biskupi preto znovu požiadajú všetkých, aby sa správali zodpovedne, zachovávali nariadenia, a brali tak ohľad nielen na seba, ale predovšetkým na druhých, najmä na tých, ktorí sú zraniteľnejší. Jedine spoločný, pokojný a rešpektujúci prístup nám umožní aj druhú vlnu zvládnuť,” povedal Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Po prijatí opatrenia obmedzujúceho počet veriacich na svätých omšiach udelili slovenskí biskupi všeobecní dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zároveň dali inštrukcie kňazom, aby v kostoloch prostredníctvom poverených osôb boli dodržané stanovené počty.

Priame prenosy nedeľných svätých omší nájdete na facebookovej stránke portálu zpiešťan.sk: https://www.facebook.com/zpiestan.

 

Text a foto: Martin Palkovič