Žiaci Základnej školy Banka získali automatický defibrilátor AEB

Žiaci Základnej školy Banka sa zapojili do projektu Záchrana som Ja, ktorý organizovala Falck nezisková organizácia a nadácia Allianz.

Spomedzi 370 škôl vybrala porota 50 a medzi nimi aj žiakov II. A. triedy na ZŠ Banka, ktorý pod vedením učiteľky Ivety Špirkovej vytvorili kufrík prvej pomoci, v ktorom boli básničky, krátke príbehy a ilustrácie na témy prvej pomoci a bezpečnosti na cestách.

Cenami pre víťazov bol automatický externý defibrilátor AED pre školu, zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.

Text, foto a video: Základná škola Banka