Zelená cesta z Piešťan do Vrbového získala stavebné povolenie

Ministerstvo dopravy vydalo stavebné povolenie na dlho očakávaný projekt, teraz bude potrebné nájsť peniaze na jeho realizáciu. Cyklotrasu Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové plánujú financovať z fondov Európskej únie.

„Nastal významný posun v našom snažení o bezpečnú a ekologickú možnosť prepravy medzi Piešťanmi a Vrbovým. Po niekoľkoročnej tvrdej práci sa nám podarilo získať súhlasné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov,“ informoval Lukáš Pavlech, výkonný riaditeľ združenia obcí Zelená cesta. Stavebné povolenie na Cyklotrasu Zelená cesta – Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové vydalo ministerstvo dopravy 16. februára.

Začiatok chodníka pre cyklistov bude pri vyústení podchodu pre chodcov a cyklistov cez železničnú trať Bratislava – Žilina, pri železničnej stanici Piešťany. Cyklisti budú ďalej pokračovať po Vrbovskej ceste a potom sa napoja na koridor železničnej trate, ktorý vedie až po železničnú stanicu Vrbové.

„Súčasťou stavby je aj oprava existujúcich mostných objektov na trase cyklotrasy, návrh mobiliáru pre cyklistov v podobe odpočívadla pre cyklistov pri železničnej stanici Trebatice, rekreačnej zóny na železničnej stanici vo Vrbovom a počítadlo cyklistov v Piešťanoch. Trasa cyklotrasy križuje dve cesty II. triedy v katastroch Kocurice a Stráže. Tieto prejazdy sú doplnené o návrh a inštaláciu verejného osvetlenia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cyklistov,“ dodal L. Pavlech.

Zástupcovia združenia Zelená cesta budú teraz hľadať finančné prostriedky a čakajú ich aj rokovania o investorovi do zmeny softvérového riadenia železničnej dopravy s cieľom minimalizovať nevyhnutné finančné náklady na realizáciu.

„Združenie obcí sa bude určite uchádzať o eurofondy. Podať pomocnú ruku pri realizácii stavby prisľúbili aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Trnavský samosprávny kraj. Do cieľa nás čaká ešte dlhá cesta. Vydanie stavebného povolenia je ale dôležitý míľnik, bez ktorého sme nemohli pokračovať v ďalších krokoch. Prosíme preto všetkých cyklistov z regiónu o trpezlivosť a najmä verejnú podporu Zelenej cesty,“ uzavrel L. Pavlech.

Zdroj: Tlačová správa – Zelená cesta