23.11.2016 # 12:55 # 12:55

Zberný dvor sa presťahuje, radnica na to dostala 1,47 mil. eur

Ministerstvo životného prostredia SR schválilo nenávratný finančný príspevok na projekt Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany vo výške 1 479 609 eur. Zberný dvor byl byť na novom mieste v roku 2018.

Predmetom úspešného projektu je stavebná realizácia, nákup techniky, veľkokapacitných kontajnerov aj stavebný dozor. Práce začnú na jar a potrvajú približne rok. Po ich dokončení sa existujúce zberné stredisko presťahuje z  lokality Pod Párovcami do areálu bývalého Zväzarmu.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia schválilo pre tento projekt plnú výšku samosprávou žiadanej sumy. Celkové oprávnené výdavky sú podľa projektu vo výške 1 557 483,76 eura, mesto sa bude spolupodieľať piatimi percentami.

Radnica chce mať v areáli bývalého Zväzarmu na severnom okraji Piešťan aj kompostáreň. Na tento účel sa tiež pokúša získať eurofondy v hodnote 1,7 mil. eur. Rozhodnutie očakáva v najbližších týždňoch.

Presťahovanie zberného strediska z lokality Pod Párovcami na iné miesto žiadali obyvatelia blízkych rodinných domov, ktorí sa sťažujú na hluk a rozfúkané odpadky. Na mestský úrad poslali aj petíciu s desiatkami podpisov. Zberný dvor je potrebné premiestniť aj na základe platnej legislatívy. Jeho aktuálne umiestnenie nie je v súlade s územným plánom.

 

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

X