Zberný dvor bude cez deň otvorený nepretržite

Služby mesta Piešťany menia otváracie hodiny Zberného dvora, kam môžu obyvatelia nosiť vytriedený, ale aj nebezpečný odpad. Samospráve za to platiť nemusia, výnimkou je drobný stavebný odpad.

Zberný dvor bol doteraz otvorené každý pracovný deň aj v sobotu, ale jeho pracovníci mali od 10.30 hodinovú obednú prestávku. Od 1. augusta platia nové otváracie hodiny. Zberný dvor bude otvorený v pondelok až piatok od  6.30 do 18.00 h. V sobotu od 8,.00 h do 13,00 h.

Za dovezený odpad na Zberný dvor obyvatelia Piešťan neplatia. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je zo zákona spoplatnený sumou 0,015 eur/kg.

Nebezpečný odpad ako napríklad batéria, žiarovky, oleje alebo kyseliny, je tiež možné odniesť na Zberný dvor zdarma. Tieto odpady však musia byť vhodne zabalené a označené.

Zberný dvor sídli na severnom okraji Piešťan (Žilinská cesta 122).

Text: Martin Palkovič Foto: Martin Ričány/Mesto Piešťany Zdroj: piestany.sk