Zápis prvákov bude začiatkom februára

Rodičia detí, pre ktoré sa v septembri začína povinná školská dochádzka, by si mali do kalendára zapísať dátum 6. a 7. februára 2015. V týchto dňoch bude v školách, ktoré zriaďuje Mesto Piešťany prebiehať zápis.

Jeho súčasťou je rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti rodičov.

Zápisy budú prebiehať 6. februára (14.00 do 18.00 h) a 7. februára od (8.00 do 12.00 h) na ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová a ZŠ F. E. Scherera. Rodičia by si mali priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zdroj: piestany.sk