Zápis do 1. ročníka základných škôl už v piatok a v sobotu

Rodičia sú povinní prihlásiť svoje deti na základné školy. V Piešťanoch budú zápisy prebiehať 5. a 6. apríla. Len z kúpeľného mesta by na ne malo prísť 247 detí.

V základných školách po celom Slovensku začali tento týždeň zápisy. Vlani na ne prišlo 62 571 detí, tento rok má byť ich počet podobný.

Na všetkých piešťanských školách vrátane cirkevnej bude zápis prebiehať v rovnakých termínoch – v piatok 5. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 6. apríla od 8.00 do 12.00 h. Je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Súčasťou zápisu bude rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti zákonných zástupcov.

„Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií. Napríklad, aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy. Taktiež je vhodné, aby rodičia venovali pozornosť školskému vzdelávaciemu programu vybranej školy, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú. Dôležitá je aj dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka,“ informuje na svojej web stránke ministerstvo školstva.

Povinnosť zapísať deti na plnenie školskej dochádzky majú zákonní zástupcovia, ak dieťa dovŕši do 31. augusta 2019 vek 6 rokov.

„Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu  v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup,“ uzatvára ministerstvo.

Podľa informácií z radnice by v nasledujúcom školskom roku malo nastúpiť do 1. ročníka 247 detí narodených v Piešťanoch. Na základe štatistík z minulých rokov mesto predpokladá, že odklad školskej dochádzky dostane približne 25 detí.

Do Piešťan dochádzajú aj prváci z okolitých obcí. Každý rok je ich 45 až 60. V septembri 2018 nastúpilo do tunajších škôl 285 prvákov. Ich počet v posledných rokoch mierne stúpa.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroje: Mesto Piešťany, ministerstvo školstva