Začína stavebné konanie na nový Lidl, rieši aj novú križovatku

Príprava výstavby nákupného centra na Bratislavskej ulici pokračuje. Mestská web stránka informovala o začatí stavebného konania, ktorého súčasťou je aj dopravné napojenie na cestu I. triedy.

To má byť podľa dostupných dokumentov riešené prostredníctvom svetelnej križovatky, ktorá vznikne neďaleko frekventovaného dopravného uzla Bratislavská – Krajinská. Vodiči sa preto obávajú komplikácií.

Mesto už vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby. Nová križovatka má byť riadená svetelnou signalizáciou. Cestu rozšíria o samostatný pruh pre odbočenie vľavo zo smeru od Trnavy a vybudujú tiež vyraďovací pruh zo smeru od centra mesta.

Keďže ide o cestu I. triedy, stavebným úradom je v tomto prípade Okresný úrad Trnava, ktorý vyhlásil prejednanie zámeru na 17. marca o 10.00 h. Stretnutie bude na mieste stavby. Účastníci konania tam môžu podať námietky a pripomienky.

Pri križovatke je projektovaná aj rampa pre peších. Predajňa Lidl bude stáť v areáli bývalej Tvorby, pravdepodobne na mieste niekdajšej kamenárskej dielne. Pôjde o jednopodlažnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom a pultovou strechou. Vzniknú pri nej aj parkovacie miesta.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič