Začala výstavba kompostárne, ktorá už mala byť hotová

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu bude na severnom okraji Piešťan – v areáli bývalého Zväzarmu, kam je od septembra presťahovaný aj Zberný dvor.

Projekt, na ktorý radnica získala 1,62 mil. eur z fondov Európskej únie, mal byť hotový koncom roka 2018. Firma, ktorá vyhrala prvé verejné obstarávanie, so stavebnými prácami síce začala, ale vtedajší primátor Miloš Tamajka s ňou neskôr uzavrel dohodu u ukončení zmluvy. Mesto pritom už malo nakúpenú techniku za približne 600-tisíc eur, ktorá stála v areáli Služieb mesta Piešťany.

S víťazom druhého verejného obstarávania, spoločnosťou AVA-stav, podpísal súčasný primátor Peter Jančovič zmluvu v septembri. Dnes radnica oznámila, že stavené práce začali a budú trvať 250 dní. Ich cena je podľa zverejnenej zmluvy takmer 900-tisíc eur.

Nová kompostáreň by mala spracovávať ročne asi 4000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom. Doteraz bolo nutné bioodpad odvážať do Bernolákova.

„Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie a recykláciu, ako aj podpora predchádzania vzniku odpadov. Kompostáreň zabezpečí občanom triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov,“ informuje radnica.

Pôvodne malo toto zariadenie stáť v areáli skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany. Obyvatelia Kanady sa obávali, že by šírilo zápach a lákalo hlodavce. Proti jej umiestneniu v tejto časti Piešťan pred rokmi iniciovali petíciu. Mesto argumentovalo štúdiou EIA, podľa ktorej nie je kompostáreň určená na odpad živočíšneho pôvodu, ale iba na rastlinný odpad zo záhrad a parkov.

V roku 2017 zastupiteľstvo rozhodlo, že v prípade získania finančných prostriedkov z eurofondov, vznikne kompostáreň na severnom okraji Piešťan, pri Žilinskej ceste. Do areálu bývalého Zväzarmu je od septembra presťahovaný aj Zberný dvor. Ide o projekt, na ktorý z veľkej časti taktiež prispela Európska únia.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto/Credit:Noah Buscher