Zábradlie Kolonádového mosta musia reklamovať

Nový náter nie je dostatočne hrubý, k jeho poškodeniu zrejme došlo aj pri montáži zábradlia na južnú stranu Kolonádového mosta. To sú závery kontrolného dňa, v rámci ktorého zástupcovia radnice a pamiatkárov dozerajú na prebiehajúcu rekonštrukciu.

V piatok 14. februára sa stavebné práce čiastočne presunuli aj na severnú stranu Kolonádového mosta, chodci preto teraz budú príležitostne využívať aj krytý chodník na južnej strane. Vďaka tomu vidia zblízka nedávno nainštalované zábradlie v staronovej tyrkysovej farbe. Ale všímajú si aj odreniny, ktoré kazia dojem a vzbudzujú otázniky.

„Stavebný dozor premeriaval hrúbku náteru a zistil, že nie je dostatočná,“ odpovedala na otázku k týmto vadám vedúca odboru investícií a majetku mesta Eva Pobjecká.

Firma Swietelski Slovakia, ktorá most opravuje, bude preto zábradlie reklamovať u svojho subdodávateľa.


Čítajte aj: Kolonádový most má zábradlie v (staro)novej farbe


K náprave má prísť pri oprave zábradlia na severnej strane, ktoré už nebude kvôli tomu demontované. „Ošetria ho na mieste a pri tej príležitosti bude riešené aj zábradlie z južnej strany mosta,“ dodala E. Pobjecká.

Rozsiahle odreniny mohli vzniknúť aj pri manipulácii a montáži zábradlia na pôvodné miesto. Stavebný dozor počas kontrolného dňa, ktorý sa konal vo štvrtok 13. februára, na tieto nedostatky upozornil. „Je preukázateľné, že náter nebol dostatočne hrubý,“ uzavrela vedúca odboru investícií a majetku mesta.

Rekonštrukcia Kolonádového mosta, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, začala v júni 2019 a podľa zmluvy má trvať 15 mesiacov.

Doteraz boli upravené vrstvy vozovky, prebieha obnova strešného plášťa, na spodnej časti mosta zo strany Kúpeľného ostrova ošetrujú mostnú konštrukciu. V januári začali búracie a rekonštrukčné práce interiérov.

Čistenie stien mosta odhalilo viacero vrstiev náterov. To však neznamená, že táto funkcionalistická pamiatka nebola pôvodne biela. Niektoré časti stien boli zrejme natreté inými farbami pri niektorej z výnimočných príležitostí.

Predmetom rekonštrukcie je len samotný most. Zábradlie na oboch brehoch Váhu musí radnica nechať opraviť samostatne.

Text: Martin Palkovič