Z rehabilitačného centra na Valovej postavili iba základy

Zákaz vstupu – stavba. Takéto a podobné nápisy upozorňujú okoloidúcich, ktorí by chceli vstúpiť do priestoru oproti objektu Delfín pri sídlisku Valová. Hoci sa na pozemku dlhé roky nepracuje a z pôvodného projektu sú vystavané iba základy, stavebné povolenie platí aj naďalej.

Pôvodný názov nedokončenej stavby znie Rehabilitačné zariadenie VDI na Slovensku – Piešťany. Povolenie na výstavbu vydal Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch začiatkom roka 1992 a toto rozhodnutie stále platí.

Podľa informácií hovorkyne mesta Piešťany Drahomíry Moretovej stavebný úrad dvakrát
predlžoval termín dokončenia stavby. Dostupné dokumenty ako stavebníka uvádzajú družstvo z Bratislavy – Služba. Podľa výpisu z obchodného registra nastali posledné zmeny v družstve v roku 2014, nové právne skutočnosti však neovplyvnili riešenie staveniska v Piešťanoch.

Termín stavebného povolenia predĺžili

Pozemky pod stavbou vlastnia Slovenské liečebné kúpele (SLKP), a. s. Čo bude s nedokončenou stavbou, sa nám od nich nepodarilo zistiť. Manažment kúpeľov sa odmietol k tejto veci akýmkoľvek spôsobom vyjadriť. „K uvedenej otázke nebude spoločnosť SLKP, a. s. poskytovať stanovisko,“ odkázali.

V roku 2011 a 2012 sa konali súdy, na ktorých sa sporil Krajský stavebný úrad v Trnave, piešťanské kúpele a stavebník. Riešili sa spory o prenájom pozemkov a predĺženie stavebného povolenia. Do objektu sa dalo preniknúť cez poodchýlenú bránu, istý čas v podzemných priestoroch niekto aj prespával. Stavenisko ale následne dostalo lepšie zabezpečenie.

Radnica nemá dosah na nedokončené stavby

Stavebník sa o zabezpečenie stavby postaral, riadne ju oplotil a zabezpečil. Mesto nemá takmer žiadne
možnosti, ako situáciu s nedokončenou stavbou vyriešiť. „Stavebný úrad má obmedzené možnosti riešenia rozostavanosti stavby. Úrad môže udeliť pokutu stavebníkovi, ak sa preukáže, že rozostavaná stavba zhoršuje životné prostredie tým, že stavebník predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením,“ dodala Drahomíra Moretová.

Dvanásť rokov stojí rozostavaná budova Polyfunkčného objektu aj na sídlisku Adam Trajan. Stavebné povolenie radnica vydala koncom decembra 2016 a už ho trikrát predlžovala, naposledy v roku 2018. Stavebný úrad majiteľov upozornil na nedostatočné oplotenie stavby.

Text: Rasťo Piovarči