Z Rastislavovej zmizli stĺpiky, autá stoja na páse pre cyklistov

Rekonštrukcia Rastislavovej ulice nie je ešte dokončená, ale vodiči zvyknutí nechať autá pri chodníku už porušujú dopravné predpisy. Stoja totiž na koridore pre cyklistov. Ten mal byť podľa projektu aj na opačnej strane.

Rastislavova ulica bude po novom jednosmerná v úseku od Teplickej po križovatku s Matuškovou ulicou. Podľa zvislého dopravného značenia, ktoré tam pribudlo dnes dopoludnia, môžu cyklisti jazdiť v oboch smeroch.

Pôvodný projekt počítal so zjednosmernením tejto ulice v celej dĺžke, koridor pre cyklistov bol nakreslený obojsmerne. Táto značka však krátko pred dokončením rekonštrukcie chýba v smere z Teplickej na Sládkovičovu ulicu.

Na opačnej strane je namaľovaná, ale už teraz sa ňou vodiči neriadia a porušujú tým dopravné predpisy. Autá nechávajú pri chodníku, rovnako ako na to boli zvyknutí pred rekonštrukciou. Zákaz zastavania vtedy na časti tejto ulice platil iba v smere z Teplickej.

Súčasťou stavebných prác bola aj výmena chodníkov v úseku medzi Matuškovou a Sládkovičovu. Ešte začiatkom minulého týždňa boli na nových chodníkoch červeno-biele stĺpiky, ktoré bránili parkovaniu vozidiel. Tie koncom minulého týždňa zmizli.

Ani krátko pred dokončením rekonštrukcie za vyše 234-tisíc eur nie je jasné, ako bude doprava na Rastislavovej ulici riešená. Radnica totiž nezverejnila projekt, podľa ktorého sú stavebné práce realizované.

Nové dopravné značenie v smere na Teplickú ulicu.

Stĺpiky, ktoré mali brániť parkovaniu na nových chodníkoch, už z Rastislavovej ulice zmizli.

Text a foto: Martin Palkovič