Voľby 2016: Zo zahraničia bude voliť 185 Piešťancov

Radnica príliš veľký záujem o možnosť voliť poštou nezaznamenala. Týmto spôsobom odovzdá svoj hlas v marcových parlamentných voľbách iba 185 ľudí s trvalým pobytom v Piešťanoch, ktorí žijú v zahraničí.

O počte doručených žiadostí informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová. Najviac ich podľa jej slov prišlo z Českej republiky, Veľkej Británie a Nemecka, ale zastúpené je napríklad aj Španielsko.„Očakávaný celkový počet voličov v Piešťanoch je 24 738,“ doplnila hovorkyňa.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 7.00 do 22.00 h. Zúčastniť sa ich môžu aj občania, ktorí v tom čase nebudú v mieste svojho trvalého bydliska. Musia však požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

„Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce (teda najneskôr 4. marca 2016). Požiadať oň možno aj v listinnej forme alebo elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (teda najneskôr 15. februára 2016),“ informovalo ministerstvo vnútra.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič