02.02.2016 # 10:35 # 10:35

Voľby 2016: O voličský preukaz môžete žiadať aj elektronicky

Každý, kto nebude v deň volieb v mieste svojho trvalého pobytu, má právo požiadať o voličský preukaz. Pomocou neho potom môže vyjadriť svoje preferencie v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu je potrebné adresovať obci trvalého pobytu. V Piešťanoch vybavuje túto agendu pracovisko evidencie obyvateľstva mestského úradu. Treba však dodržať termíny.

O voličský preukaz je možné žiadať listom alebo elektronicky, ale len do 15. februára. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

E-mailové žiadosti posielajte na daniela.juricova@piestany.sk alebo maria.gasparikova@piestany.sk, listové na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Osobne je možné o voličský preukaz požiadať až do 4. marca. Radnica potom vydá preukaz bezodkladne.

Viac informácií nájdete na piestany.sk

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X