Voľby 2016: Hlasovať môžete aj doma

Ak zdravotný stav nedovoľuje voličovi prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú komisiu o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 7.00 do 22.00 h. Mesto Piešťany dnes na svojom webe oznámilo, že voliči majú právo žiadať o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti.

Ľudia s trvalým bydliskom v Piešťanoch, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastniť sa volieb, by mali žiadosť o prenosnú volebnú urnu adresovať telefonicky na mestský úrad (7765111, 7765311). Podmienkou je, aby bol volič zapísaný v zozname voličov alebo mal vybavený hlasovací preukaz.

„V prípade, že volič s trvalým pobytom v meste Piešťany, bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny,“ informoval prednosta mestského úradu Eduard Strapatý. „Pre tento prípad je však rovnako potrebné, aby vybavený hlasovací preukaz alebo aby bol zapísaný v zozname voličov v obvode, do ktorého patrí príslušné zariadenie.“

Zdroj: MsÚ