Vodárne chcú peniaze dopredu, primátor je znepokojený

Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) zmenila spôsob fakturácie a od nového roka posiela účty za vodu na základe výpočtu za predchádzajúce obdobie. Niektorí odberatelia preto musia platiť v jednom mesiac dvakrát – za posledný štvrťrok 2019 a prvý štvrťrok 2020.

Vodárne o novom spôsobe fakturácie informovali na svojej web stránke 22. januára. V týchto dňoch od nich ľudia aj firmy dostávajú faktúry so splatnosťou do 31. januára, čo môže niektorým narušiť rodinný rozpočet. V jedno mesiaci totiž musia zaplatiť vodné a stočné za polročné obdobie – posledný štvrťrok 2019 a prvý štvrťrok 2020.

„Volal som s viacerými občanmi, aby som sa uistil, či sa to naozaj týka väčšiny obyvateľov a zistil som, že je to pravda. (…) Vedenie TAVOS-u potvrdilo, že pristúpilo k zmene vo fakturáciách na rok 2020, a to na systém zálohových platieb. Riaditeľovi som vyjadril svoje znepokojenie, že verejnosť nebola včas informovaná a preto občania ani podnikatelia nemohli byť pripravení na nový spôsob platieb,“ reagoval primátor Peter Jančovič, ktorý sa to podľa vlastných slov dozvedel od ľudí, napriek tomu, že je zástupcom druhého najväčšieho akcionára v TAVOS-e a má miesto v dozornej rade.

Primátor ďalej dodal, že na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční v piatok 31. januára, bude žiadať prehodenie nového systému fakturácie.


Spoločnosť TAVOS o novom spôsobe fakturácie informovala na svojej web stránke 22. januára. Oznam prinášame v plnom znení:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb.

Štvrťročná periodicita fakturácie

Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku .

Faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb budú vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl až máj).

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb (na obdobie júl až september) a v októbri (na obdobie október až november).

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Mesačná periodicita fakturácie

Zákazníkom s mesačnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj.

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli, auguste, septembri, októbri, novembri budú vystavené faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb.

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Ak by Vám bola faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb doručená neskôr, spoločnosť TAVOS, a. s. akceptuje oneskorené úhrady týchto faktúr a predlžuje ich splatnosť až do 14.2.2020.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: tavos.sk, piestany.sk