Viete ako nakopnúť turizmus? Podeľte sa o nápady

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany pozýva všetkých záujemcov o cestovný ruch v našom regióne na verejnú diskusiu s názvom „Ako nakopnúť turizmus“.

Svoje príspevky prednesú v piešťanskom komunitnom centre ŽiWell vo štvrtok 25. februára o 17.30 h viacerí profesionáli v oblasti cestovného ruchu a vítané budú aj nápady či námety od účastníkov.

Program sa začne úvodnou prezentáciou, ohliadnutím do histórie, zhodnotením súčasného stavu a možnej budúcnosti cestovného ruchu v Piešťanoch. Témam ako: trendy vo vývoji CR, skúsenosti s rozvojom turizmu v iných destináciách či úloha Rezortu Piešťany v tejto oblasti sa budú venovať riaditeľ Inovačného centra cestovného ruchu v Poprade Juraj Buranovský, zástupkyňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Michaela Potočárová a predseda predstavenstva Rezortu Piešťany Peter Tremboš. Nebude chýbať ani neformálna diskusia s poslucháčmi.

Podujatie bude moderovať Jozef Malík z iniciatívy Spoločne pre Piešťany „Ak sa náhodou pýtate – prečo práve taká fotografia…,“ hovorí na margo  plagátu: „…tá totiž vystihuje súčasnú úroveň turizmu v našom meste. Veci sú robené, ako sa hovorí na kolene. Je na čase tomu dať trocha viac profesionálnu úroveň.“

Ak máte podobný názor alebo si myslíte niečo úplne iné, podeľte sa so svojimi skúsenosťami v rámci debaty s návštevníkmi podujatia.

Text a foto: Tlačová správa Spoločne pre Piešťany (krátené)