Viem, kde je môj domov

Kultúrno-kreatívne centrum ARTA pozýva na vernisáž výstavy ukrajinskej umelkyne Kateryny Yehorovej s názvom Viem, kde je môj domov.

V piatok 25.novembra o 17:30 sa bude konať vernisáž výstavy, ktorá je výstupom polročnej a zároveň prvej umeleckej rezidencie v ARTE. Výstava potrvá do 23. decembra 2022.

Kateryna Yehorova (1991) je ukrajinskou umelkyňou. Študovala na Charkovskej štátnej akadémí umenia a dizajnu, so špecializáciou na grafiku. Zúčastnila sa na množstve skupinových výstav na Ukrajine, ale aj v zahraničí. Rovnako absolvovala aj päť samostatných výstav. Vo svojej tvorbe sa zameriava najmä na grafické médiá, kde prevažuje technika gvaš. Rovnako ale pracuje aj s kolážou.

Výstava Viem, kde je môj domov je výstupom polročného rezidenčného programu, ktorý sa uskutočnil v KKC ARTA. Diela, ktoré možno nájsť na výstave poskytujú náhľad a zamyslenie nad samotným pojmom domov. Definovanie tohto pojmu je často komplikované, avšak domov môže byť aj pocit nezávisle od budovy či miesta pobytu.

Výstava poskytuje pohľad na autorkino vnímanie pojmu a zároveň na subjektívne zážitky počas pobytu v Piešťanoch.

Kurátorka výstavy: Lívia Gazdíková
Miesto: Galéria na treťom / ARTA / Vstup v prechode od Teplickej ulice 46

Zdroj: Tlačová správa – KKC ARTA