Veľká noc v slovenskej rodine

Členovia súboru Žito pripravili divadelno-folklórne predstavenie plné tradičných zvykov a obyčají. Uskutoční sa na Veľkonočný pondelok, 6. apríla o 16.00 h u Dina.

velka noc

-inf-