Veda v centre: Ovos pre 3. tisícročie

Témou diskusie bude tentoraz ovos siaty, jeho geografický pôvod, pestovanie rôznych druhov, šľachtenie na Slovensku i vo svete, ako aj jeho nenahraditeľný význam v ľudskej výžive.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave vedeckú kaviareň pod názvom Veda v centre.

Vo štvrtok 19. apríla 2018 o 16.30 hod. v Klubovni La Musica v Piešťanoch bude hosťom vedeckej kaviarne Ing. Peter Hozlár, PhD., vedúci Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša, hlavný šľachtiteľ ovsa siateho a pšenice jarnej a kurátor slovenskej kolekcie Avena.

Z hľadiska trendov modernej výživy sa dnes ovos siaty dostáva na popredné miesto medzi obilninami. Je jedinečný z hľadiska obsahu zdraviu prospešných látok. Je dokázané, že jeho pravidelná konzumácia znižuje hladinu cholesterolu v krvi a tým chráni pred mnohými civilizačnými chorobami.

Ovos je vhodný pre diabetikov, keďže dobre pôsobí na hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Ovsené vločky sú zásobárňou potravinovej vlákniny, vitamínov, minerálov, prírodných antioxidantov a bioaktívnych látok. Po potravinových výrobkoch z ovsa je vhodné siahnuť pri chorobách obličiek, pri chorobách a poruchách tráviaceho systému, pri cukrovke a vo výžive detí, športovcov a seniorov.

Trend pestovania ovsa siateho je v Slovenskej republike kolísavý, ale záujem o jeho využitie v potravinárstve sa neustále zvyšuje, čo otvára nové možnosti pre tvorbu nových odrôd ovsa siateho s vyššou nutričnou hodnotou a aj pre jeho pestovanie na slovenských poliach.

Veda v centre je určená pre širokú verejnosť a vstup na podujatie je voľný.

Text: Tlačová správa/VÚRV Ilustr. foto: Martin Palkovič