Valivé ložiská – konštrukcia, typy a ich použitie

Valivé ložiská sú dôležitými súčasťami mnohých strojov a priemyselných zariadení. Umožňujú plynulý a presný pohyb a znižujú opotrebenie spôsobené trením. Valivé ložiská sa používajú aj vo vozidlách na udržiavanie vysokej rýchlosti bez spomaľovania alebo ťahania v kopcoch. V tomto článku sa pozrieme na konštrukciu, typy a použitie valivých ložísk, ako aj na to, ako fungujú a ako vybrať správny typ pre vašu aplikáciu.

Čo sú valčekové ložiská

Valčekové ložiská sú najbežnejšími typmi ložísk používaných v strojových zariadeniach. Používajú sa v aplikáciách s veľkým rotačným pohybom, napríklad pri vysokých rýchlostiach a veľkom zaťažení. Bežne sa používajú aj v aplikáciách, kde je veľa vibrácií:

– V strojoch, ktoré sa musia otáčať vysokou rýchlosťou, môžu valivé ložiská znížiť trenie medzi hriadeľom a jeho puzdrom. Tým sa zníži opotrebovanie oboch komponentov.

– V kombinácii s inými dielmi, ako sú guľôčkové dráhy alebo axiálne dosky (známe aj ako axiálne krúžky), poskytujú väčšiu tuhosť, takže samotný upevňovací bod musí vyvinúť menšiu silu, aby zostal pri práci s týmito dielmi nehybný bez kývania alebo odchýlky od zamýšľanej polohy, ktoré by inak mohli spôsobiť poškodenie v dôsledku nadmerného pohybu spôsobeného bežnými prevádzkovými podmienkami, ako sú vibračné sily, ktoré na ne pôsobia denne počas celej ich životnosti, až do ich vyradenia z prevádzky v dôsledku prírodných procesov po vyradení z prevádzky ciele životného cyklu až po úspešnom ukončení všetkých potrebných úloh údržby už nie sú potrebné z dôvodu t

Typy valivých ložísk

Existujú tri typy valivých ložísk: guľôčkové, kužeľové a valcové.

Guľôčkové ložisko: Tento typ je najbežnejším typom valivého ložiska. Guľôčky sú vyrobené z ocele alebo keramického materiálu, zatiaľ čo ostatné komponenty sú zvyčajne vyrobené z plastu (alebo iných materiálov). Guľôčkové ložiská majú v porovnaní s inými typmi ložísk niekoľko výhod: možno ich použiť v širokom spektre aplikácií, napríklad v automobilových dieloch a priemyselných strojoch; majú dlhšiu životnosť ako iné typy; majú menšie trenie ako iné typy; vyžadujú si menej údržby ako iné typy

Ako fungujú valivé ložiská

Valivé ložiská https://www.tme.eu/sk/katalog/valive-loziska_113478/ sa používajú v mechanických zariadeniach na zníženie trenia a opotrebovania. Majú klietku, v ktorej sú uložené guľôčkové ložiská, a dráhu, ktorá im umožňuje pohyb počas jazdy. V osobných a nákladných automobiloch a lietadlách pomáhajú valivé ložiská znižovať vibrácie spôsobené komponentmi pohonu, ako sú motory a prevodovky.

Valčekové ložiská fungujú tak, že majú dva povrchy: jeden na každej strane hriadeľa (vnútorná dráha). Vonkajší krúžok sa nazýva vonkajšia dráha, pretože v skutočnosti nie je súčasťou žiadneho z komponentov – len ich drží pohromade, aby sa počas prevádzky nerozdelili!
Valivé ložiská sú dôležitými súčasťami priemyselných strojov a zariadení.

Valivé ložiská sú základnými komponentmi priemyselných strojov a zariadení

Umožňujú plynulý, neprerušovaný pohyb cez ložisko, čím sa znižuje trenie a opotrebovanie pohyblivých aj nepohyblivých plôch.

Valivé ložiská sa používajú v širokej škále aplikácií vrátane banských strojov, zariadení na spracovanie potravín, lekárskych prístrojov a ďalších.

(Reklamný článok)