Väčšina mestských poslancov sa referenda zúčastní


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
1
Inzercia

Všetkým členom mestského zastupiteľstva sme prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na web stránke piestany.sk položili nasledovnú otázku: Zúčastníte sa referenda o rodine? (Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?).

Na otázku reagovalo 14 poslancov z celkového počtu 21. Prečítajte si ich odpovede:

Iveta Babičová:

Referenda sa zúčastním. Keďže referendum bolo vyhlásené  a prejaviť vôľu občanov v referende je prejavom demokracie a ja si ctím demokraciu tak sa referenda zúčastním. 

Jozef Beňačka:

Referenda sa nezúčastním. Ako lekár absolútne nemôžem súhlasiť s tým, aby sa (s jasným cieľom manipulácie verejnej mienky iniciátormi referenda) spájali do jednej otázky dve veci, ktoré spolu vôbec nesúvisia: sexuálna výchova a eutanázia (citujem 3. otázku: … účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie …) – v tejto veci štátne orgány pod tlakom cirkevných kruhov zlyhali, takáto otázka nemala byť schválená a predložená verejnosti.

Juraj Brna:

Referenda sa zúčastním. Stotožňujem sa s názorom, že je prirodzené, aby manželstvo bolo možné len medzi jedným mužom a jednou ženou. Tiež si myslím, že adopcia detí osobami rovnakého pohlavia a ich výchova v tomto „špecifickom“ prostredí nebude dobre vplývať na zdravý  vývoj dieťaťa. A samozrejme vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania je nedemokratické a neprípustné. Za deti sú v prvom rade zodpovední rodičia, až potom napr. škola.

Toto rozhodnutie vychádza z mojich životných skúseností. Sme súčasťou prírody, kde platia overené pravidlá fungovania. Ak sa overené pravidlá systému začnú neprirodzene meniť, môže nastať kolaps, resp. sa vývoj v prírode zastaví, ukončí. Kolaps v sociálnej oblasti môže byť štartovacím impulzom deštrukcie vzťahov spoločnosti.

Samozrejme existujú výnimky. Tu by malo však platiť overené, že výnimky potvrdzujú pravidlá… Teda inštitucionalizovať „inakosť“ nie je dobrým riešením. To, že vo „vyspelých“ štátoch Západu to funguje – ozaj funguje zdravo? –  nemôže byť pre mňa argumentom na podporu požiadaviek LGBT.

Musím však povedať, že nechcem zatracovať členov LGBT, ani brániť ich láske, nemám nič proti ich skromnému a súkromnému spolunažívaniu, len nemôžem akceptovať ich prezentovanie sa – dúhové pochody s nie vhodným obsahom – alebo ich propagácie sa s následnými požiadavkami na zmenu tradičných hodnôt. Jedným z hlavných atribútov demokracie je podriadenie sa menšiny väčšine.

Zita Bruncková:

Referenda o rodine sa zúčastním nielen ja, ale  aj priatelia, s ktorými som sa rozprávala.
Zúčastním sa ho z toho dôvodu, že som bola vychovávaná v úplnej katolíckej rodine, ktorá zastávala názor, že rodinu tvorí matka a otec, ktorí svojim životom dávajú deťom vzor, ako má správne rodina fungovať. Úlohy matky a úlohy otca sa vzájomne dopĺňali a naša rodina prinášala  spokojnosť  všetkým  jej členom,  aj keď sme patrili medzi chudobnejšie rodiny. Peňazí síce bolo málo, ale vzájomnej lásky a úcty veľmi veľa, veľa sa u nás spievalo a tancovalo.

Dodnes čerpám z tohto modelu a takto sa snažím usmerňovať aj obe svoje deti, ktoré už uzatvorili manželstvá. Mám rada aj svojich súrodencov, s ktorými sa pravidelne, raz do roka,  stretávame v Nitre  na „Súrodeneckom obede“.

Odpovede v referende budú také, aby boli v súlade s mojim presvedčením a svedomím.

Remo Cicutto:

Áno, zúčastním sa.

Adriana Drahovská:

Referenda sa zúčastním, aby som vyjadrila svoj názor. Myslím, že by sa ho mali zúčastniť oba tábory – tí, čo súhlasia s Alianciou pre rodinu, aj takí, ktorí sa s ochranou rodiny podobným spôsobom nestotožňujú. Lebo iba tak dostanú vyhlasovatelia referenda obraz o širšej mienke verejnosti.

Čo sa týka toľko diskutovanej výchovy detí, podľa môjho názoru sú dvaja ľudia, ktorí sa o dieťa s láskou starajú aj „bez papiera“ lepšou alternatívou ako mnohé nefunkčné rodiny či s jedným rodičom.

„Skupiny osôb rovnakého pohlavia“, ktoré dieťa vychovávajú sú podľa mňa aj v rodine a nad tým sa nikto nepozastavuje, čiže otázka sa mi zdá trochu čudne formulovaná. Podľa mňa by takáto možnosť mala byť posudzovaná vždy prípad od prípadu a na druhú otázku teda odpoviem NIE. Ostatné odpovede si už nechám pre seba.

Jozef Drahovský:

Referenda sa samozrejme zúčastním, pretože ho rovnako ako voľby považujem za ideálny spôsob, ako vyjadriť priamo náš názor, je to priama demokracia. Zastupiteľská forma demokracie cez poslancov je formou demokracie, kedy sa podľa mňa väčšinou stráca pocit zodpovednosti aj u občanov a aj u poslancov, keďže sa zdroj moci (my všetci občania) oddeľuje od nositeľa moci – volených zástupcov.

Michal Fiala:

Ak by bol v čase, keď som sa narodil potrat takou jednoduchou záležitosťou, možno by som tu nebol. Jednoducho by sa moji rodičia – mama a otec – mohli rozhodnúť v slabšej chvíľke inak. 

Som tu, žijem, tvorím, teším sa a som šťastný. Som to ja Michal Fiala. Rodičia sa tešili, keď som sa im narodil, tešili sa, keď  sa im narodil  i brat Paľko. Rodičovský pud je tak silný len vďaka tomu, že sme sa narodili skrz našich biologických rodičov. Moji rodičia sú tí, vďaka ktorým mám genetické, ale aj  tie naučené vlastnosti. Vážim si rodičov a verím, že i mnohí ďalší sú na tom tak, ako väčšina spoločnosti. Som  tu,  vďaka všetkým mojim predkom. 

Je to celá veľká rodina. Rodina viacerých generácií. Ďakujem za Vás. Ďakujem, že ste sa tak rozhodli. Ďakujem za rodokmeň. Ďakujem Vám dedovia a staré mamy. Ste to vy,  vďaka Vám som tu na svete. Teším sa ako si založím rodinu a svoje vlastnosti naučíme spolu s mojou nastávajúcou ženičkou aj naše detičky. 

Teším sa život môj. Teším sa aj na referendum. Verím, že spoločne vieme čo je správne.

Eliška Gocká:

Ja sa referenda nezúčastním. Dôvod: Každý človek má právo na svoje súkromie a má právo na život. Ctím si zásadu „žiť a nechať žiť“. Žijeme v treťom tisícročí a nie v stredoveku, aby sme odsudzovali tých, ktorí nemôžu za to, že sú v niečom iní. Všetci máme právo na lásku a šťastie.

Tomáš Hudcovič:

Referendum sú zbytočne vyhodené peniaze, pretože ak by sme sa ako spoločnosť správali normálne, morálne, vôbec by nebolo potrebné. Žiaľ, ako sledujem dianie okolo nás, mám pocit, že sa vraciame niekde do čias Rímskej ríše a podobne ako Rímska ríša aj dopadneme. Vtedy podľa archeológa, s ktorým som sa práve včera rozprával, bolo bežné, že každý muž mal svojho chlapca. Úpadok mravnosti, ktorý nastal, mal za následok úpadok celej spoločnosti. Dnes sa nachádzame v podobnej situácii.

Morálka a prirodzené pravidlá ľudskej existencie sa považujú za prežitok, svedomie u niektorých ľudí už ani neexistuje. Prestali sme rozlišovať dobro a zlo. Mrzí ma spoločenská polarizácia a vyhrocovanie témy referenda. Pýtam sa, komu to takto vyhovuje? 

Na to, aby sme ako ľudstvo prežili, bola vždy potrebná žena a muž. Ak túto skutočnosť poprieme a vrhneme sa na rôzne experimenty, skončíme zle. Rodina je základná bunka a tú od prapočiatku tvorili žena, muž a deti. Sú jednoducho veci, s ktorými sa neexperimentuje. Práve preto sa zúčastním referenda a odpoviem 3x ÁNO. 

Peter Jančovič:

Áno, referenda sa zúčastním. Referendum o rodine kladie na stôl otázky, ktoré sú predmetom mnohých diskusií. Máme možnosť slobodne vyjadriť svoj názor a rozhodnúť o budúcom smerovaní našej spoločnosti. Rodinné vzťahy vychádzajúce z rodinného zázemia, formujú ľudskú osobnosť a tvoria prirodzený základ pre život človeka v spoločnosti. 

Ján Jánošík:

Rozhodne sa referenda zúčastním. Som totiž  presvedčený, že rodina ako inštitúcia a základ spoločnosti  v klasickej podobe, tak ako ju poznáme z minulosti  je ohrozená. Som taktiež presvedčený, že každý občan by sa mal zúčastniť referenda a vyjadriť sa k zásadným otázkam o rodine. „Zajtra“ totiž môže byť naozaj neskoro.

Nemienim a nebudem však robiť svojim vyhlásením predreferendovú agitáciu ani zdôvodňovať ako a prečo budem na otázky referenda odpovedať. K niektorým otázkam fungovania sveta však mám konzervatívny prístup a preto si odpovede asi viete domyslieť.  

Andrej Klapica:

Referenda sa zúčastním a začiarknem trikrát odpoveď áno, pretože som presvedčený o správnosti referenda.

Jozef Malík:

Referenda sa určite zúčastním. Referendum je totiž jedným z nástrojov demokracie a spôsob kedy občania môžu priamo vyjadriť svoj názor k určitej téme.

Ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia