V septembri nastúpi do škôl 230 prvákov

Do piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa zapísalo 279 žiakov. Nastúpi ich však len 230.

Ostatné deti si budú povinnú školskú dochádzku plniť v zahraničí, alebo im riaditeľ školy vydal rozhodnutie o odklade. Počty žiakov sa ešte môžu meniť. Definitívne čísla budú známe až po 15. septembri.

Radnica predbežne počíta s tým, že Základná škola na Vajanského ulici otvorí jednu prvú triedu s 22 žiakmi. Rovnako je na tom aj Základná škola na Holubyho ulici. Na ZŠ na Mojmírovej ulici bude 60 prvákov v troch triedach. Na ZŠ na Brezovej ulici otvoria až 4 triedy s 85 žiakmi. Základná škola E. F. Scherera privíta 41 žiakov, ktorých rozdelia do dvoch tried.

Na konci tohto školského roka prídu Základné školy o 204 deviatakov. Najviac ich odíde zo Základnej školy na Brezovej ulici – 79, potom zo ZŠ na Mojmírovej ulici – 45 a zo ZŠ na Holubyho ulici – 40. 24 deviatakov „opustí“ ZŠ E. F. Scherera a ZŠ na Vajanského ulici príde o 16 žiakov.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany