V Piešťanoch je 24 kilometrov cyklotrás, radnica vytvorila ich mapu

Mesto plánuje chodníky a cestičky pre cyklistov rozširovať a zabezpečiť ich vzájomné prepojenie. V tomto roku pripravuje podklady na výstavbu ďalších 12 kilometrov.

„V meste Piešťany je v súčasnosti vybudovaných 24 km cyklotrás, ktoré sú prepojené s okolitými obcami pomocou kolokruhu Sĺňava a Vážskej cyklomagistrály. Viaceré boli zrealizované vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ uviedol hovorca mestského úradu Martin Ričány.

V záujme propagácie cyklistickej dopravy nechala samospráva spracovať mapu, ktorá poskytuje vizuálny prehľad o umiestnení cyklotrás na území mesta Piešťany. „Je v nej zároveň možné vyhľadávať záujmové body v blízkosti cyklotrás, ako sú ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, pramene, bankomaty či zaujímavosti. Ich zobrazenie je možné voliť v menu (Cyklotrasy-vrstvy), kde je v ponuke okno pre výber záujmových bodov,“ dodal hovorca.

V posledných rokoch boli cyklistické trasy v meste Piešťany budované najmä vďaka spolufinancovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – v rámci dvoch projektov. Ich cieľom bolo zvýšiť kapacitu nemotorovej dopravy a počet prepravovaných osôb prostredníctvom bicyklov.

„Mesto má záujem cyklotrasy ďalej rozširovať a zabezpečiť ich vzájomné prepojenie tak, aby boli prístupné pre čo najviac občanov. V tomto roku pripravuje, aj v spolupráci s inými obcami a externými partnermi, podklady na výstavbu ďalších úsekov v dĺžke takmer 12 km,“ dodal M. Ričány.

Mapu ciest a chodníkov vyhradených pre cyklistov v Piešťanoch nájdete na tejto adrese.

Zdroj: piestany.sk