V Piešťanoch fungujú niektoré škôlky a školský klub pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre

Podobne ako počas predchádzajúceho týždňa aj od pondelka 18. januára sú v Piešťanoch otvorené iba niektoré materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pre staršie deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je otvorený školský klub pri Základnej škole na Brezovej ulici.

Ministerstvo školstva odporučilo zriaďovateľom materských škôl, aby zvážili možnosť prevádzky len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Na základe tohto odporúčania bolo počas druhého januárového týždňa v Piešťanoch otvorených niekoľko materských škôl a od pondelka 18. januára fungujú škôlky na uliciach 8. mája, Detvianska, A. Dubčeka, E. F. Scherera a Staničná.

Informovala o tom radnica prostredníctvom svojej web stránky s tým, že zatvorená je väčšina školských klubov: „Mesto Piešťany od 18.1.2021 mimoriadne prerušuje prevádzky školských klubov, ktoré sú súčasťou ZŠ F. E. Scherera; ZŠ Mojmírova; ZŠ Holubyho a ZŠ M.R. Štefánika.“

Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, je od pondelka 18. januára k dispozícii školský klub pri Základnej škole na Brezovej ulici.

Na všetkých základných a stredných školách pokračuje dištančné vzdelávanie.

Text a foto: Marin Palkovič